Architektura i Budownictwo

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1129/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 września 2020 r. w sprawie publikacji informacji o wszczętych postępowaniach oraz wydanych decyzjach administracyjnych publikujemy następujące zestawienia dotyczące spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany:

  1. Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  2. Informacja o wydanych decyzjach w sprawie warunków zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Uwaga: oddzielne zestawienia, dotyczące spraw prowadzonych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st Warszawy publikowane jest na stronie w/w biura.

https://architektura.um.warszawa.pl/postepowania-i-decyzje

Informacje dotyczące wniosków o pozwolenie na budowę, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy, dostępne są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/

Informacje dotyczące zgłoszeń budowy dostępne są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/zgloszenia_budowy/default.htm