null

Wszczęte postępowania o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wszczęte postępowania o warunkach zabudowy w roku 2021 r. 
 

Tabela 1. Rejestr wszczętych postępowań o warunkach zabudowy w roku 2021

  • zakres czasowy od 1.01.2021 do 31.08.2021 r.

Tabela 2. Rejestr wszczętych postępowań o warunkach zabudowy w roku 2021 - wersja zgodna z WCAG 2.1

  • zakres czasowy od 1.09.2021 

Załączniki: