Aktualności środowiska

 • KWI
  29

  Bielańskie Drzewo Roku – konkurs fotograficzny

  Zapraszamy do udziału w nowym konkursie o tematyce proekologicznej! Tym razem poszukujemy wyjątkowego bielańskiego drzewa, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu internetowym jako Bielańskie Drzewo Roku.

 • KWI
  27

  Kolejne zmodernizowane place zabaw

  Na Chomiczówce zakończyła się modernizacja dwóch placów zabaw. To kolejna inwestycja, którą realizujemy przy udziale finansowym spółdzielni mieszkaniowej – w tym przypadku WSBM Chomiczówka.

 • KWI
  08

  Spacer przyrodniczy po Lesie Młocińskim

  Lasy Miejskie - Warszawa zapraszają dorosłych mieszkańców dzielnicy na spacer przyrodniczy po Lesie Młocińskim w sobotę 9 kwietnia.

 • LUT
  25

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

  Informacje o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych (Poziom 1) Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Data wystąpienia 24.02.2022 r. Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 24.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i/lub wzmożony ruch samochodów. Rok 2022 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Warszawa, al. Niepodległości 227/233, MzWarAlNiepo; Otwock, ul. Brzozowa 2, MzOtwoBrzozo; Żyrardów, ul. ul. Roosevelta 2, MzZyraRoosev za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: miasta Warszawa (dzielnica Śródmieście), powiatu otwockiego, powiatu żyrardowskiego i powiatu grodziskiego. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: ok. 408 tys. osób. Informacje o zagrożeniu Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza: zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo), zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej, zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii, • zakaz używania dmuchaw do liści. Program jest dostępny pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/ Informacje organizacyjne Data wydania 24.02.2022 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845). Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/overruns/0

 • MAR
  21

  „Tworzymy atmosferę – dbamy o czyste powietrze” konkurs plastyczny

  Zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6-16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w IX już edycji dzielnicowego konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”.

 • MAR
  17

  Informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi (psy, koty, fretki)

  Zasady przemieszczania się w obrębie UE, legalizacja pobytu, tranzyt Zgodnie z prawem Unii Europejskiej zwierzęta z gatunku psy, koty, fretki wjeżdżające z Ukrainy muszą posiadać: prawidłowe oznakowanie (chip); ważne szczepienie na wściekliznę; wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie; świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne. W drodze odstępstwa z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granicę polsko-ukraińską mogą być wpuszczone do Polski bez spełnienia powyższych wymogów weterynaryjnych, przy czym właściciele zwierząt są zobowiązani do uzupełnienia braków formalnych. Zasady postępowania na granicy Jeżeli jeden lub więcej z powyższych wymogów nie jest spełniony, należy zgłosić ten fakt funkcjonariuszowi polskiej Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej (Administracji Celnej) lub Policji przy przekraczaniu granicy państwowej. W celu objęcia Państwa zwierzęcia uproszczoną procedurą przekraczania granicy państwowej należy wypełnić wniosek o: pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE – jeżeli Polska jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę albo tranzyt przez państwo członkowskie - jeżeli Polska nie jest państwem docelowym osoby przekraczającej granicę. Po wypełnieniu wniosku, Państwa zwierzę zostanie bezpłatnie oznakowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie przez Inspekcję Weterynaryjną. Po wykonaniu powyższych procedur wydane zostanie pozwolenie, które będzie dokumentem umożliwiającym legalne przemieszczenie ze zwierzęciem towarzyszącym do wskazanego miejsca docelowego. W dalszej kolejności, po dotarciu na miejsce przeznaczenia (miejsca tymczasowego pobytu), konieczne jest zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania dalszych informacji co do postępowania ze zwierzęciem. Zasady postępowania w przypadku przekroczenia granicy bez zachowania powyższej procedury na granicy: Po dotarciu na miejsce przeznaczenia (tymczasowego pobytu) konieczne jest: zgłoszenie się ze zwierzęciem do zakładu leczniczego dla zwierząt, gdzie zwierzę zostanie zaczipowane i zaszczepione przeciwko wściekliźnie oraz gdzie zostaną Państwo poinformowani o dalszych procedurach; na terenie m.st. Warszawy bezpłatnie wykonać można czipowanie i szczepienie przeciwko wściekliźnie u lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Inspekcję Weterynaryjną: Bożena Marczak-Bryzek – tel. (+48) 602 246 039, ul. Obszarowa 1, Dzielnica Wawer; Andrzej Krajewski - tel. (+48) 692 007 920, ul. Nowoursynowska 147, Dzielnica Ursynów; Małgorzata Brzóska – tel. (+48) 501 980 159, ul. Klaudyny 32 Dzielnica Bielany; Barbara Fojut-Pałka – tel. (+48) 22 675 98 45, ul. Bartnicza 3, Dzielnica Targówek; Dariusz Radajewski- tel. (+48) 22 671 40 00, ul. Umińskiego, nr 16, lok. A, Dzielnica Praga Pd; Mirosław Hącel – tel. (+48) 501 864 718, ul. Morcinka 32, Dzielnica Bemowo; Marcin Kaliniak – tel. (+48) 22 435 99 36, e-mail: wolavet@wp.pl, ul. Tyszkiewicza 11a lok. U2-01, Dzielnica Wola; Klaudia Bończak – tel. (+48) 22 631 03 74, ul. Paganiniego 3, Dzielnica Włochy; Waldemar Wośko – tel. (+48) 22 622 55 22, ul. Książęca 3, Dzielnica Śródmieście. zgłoszenie się do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce tymczasowego pobytu celem uzyskania pozwolenia. W przypadku m.st. Warszawy należy kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Warszawie, ul. Gagarina 15. https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/01/wazne-informacje-dotyczace-uchodzcow-ze-zwierzetami/ adres e-mail: poczta@wawa.piw.gov.pl, tel. (+48) 22 840 43 33, (+48) 22 841 13 19, (+48) 22 851 60 02 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii Krajowa Izba lekarsko-Weterynaryjna Tranzyt zwierząt w UE, paszporty dla zwierząt Według najnowszych informacji uzyskanych z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii osoby z Ukrainy chcące przemieszczać się ze zwierzętami po krajach UE nie muszą wyrabiać tradycyjnego paszportu dla zwierzęcia. W obrębie krajów Unii obowiązuje pozwolenie wydawane przez Powiatowego lekarza Weterynarii, które zastępuje paszport i jest respektowane przez wszystkie kraje UE. Gdzie można uzyskać pomoc dla zwierząt towarzyszących uchodźcom z Ukrainy? W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie przy ul. Paluch 2 w godzinach 10:00 – 18:00. W sytuacjach zagrożenia życia zwierzęcia pomoc udzielana jest całodobowo. Schronisko oferuje bezpłatnie: szczepienia i czipowanie zwierząt, pomoc weterynaryjną dla zwierząt pozostających pod opieka uchodźców z Ukrainy, pomoc zwierzętom pozostającym pod opieką uchodźców, które doznały uszczerbku na zdrowiu podczas ewakuacji lub pobytu w Polsce i wymagające natychmiastowego leczenia, także szpitalnego, wsparcie w postaci suchej karmy bytowej dla zwierząt pozostających pod opieką uchodźców z Ukrainy. Niezależnie od powyższego Schronisko przygotowało już 35 miejsc na przyjęcie zwierząt z Ukrainy, a kolejne miejsca są przygotowywane. W sprawie pomocy i wsparcia prosimy o kontakt na całodobowe numery telefonów: (+48) 22 868 15 78 i (+48) 22 868 15 79 lub mailowo: ba@napaluchu.waw.pl, info@napaluchu.waw.pl. W prywatnych lecznicach weterynaryjnych dla zwierząt Wykaz warszawskich zakładów leczniczych dla zwierząt, które zadeklarowały bezpłatną pomoc na swoich stronach internetowych: Psy i koty: Przychodnia Przy Królikarni, ul.Puławska 138a Klinika weterynaryjna Elwet, al. Niepodległości 24/30 Edina przychodnia weterynaryjna Salvet, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 2, lokal U7 Przychodnia weterynaryjna Labrador, pl. Inwalidów 1 Przychodnia weterynaryjna Boliłapka, ul. Polinezyjska 10 A Przychodnia weterynaryjna Przy Forcie, ul. Obrońców Tobruku 27 lok.uż. 4 Całodobowa Klinika Weterynaryjna Vet4Pet, ul. Grenadierów 9 lok. 1 Wetlandia Przychodnia Weterynaryjna, ul. Starzyńskiego 10 Gabinet Weterynaryjny Kobiałka, ul. Mochtyńskiego 61a oraz Przychodnia weterynaryjna Zwierzaki, ul. Starzyńskiego 4, Dawidy Bankowe. Małe ssaki (fretki, króliki, świnki morskie), gady i ptaki: Przychodnia dla zwierząt egzotycznych OAZA, ul Potocka 4 Przychodni Pulsvet, ul. Alternatywy 7 lok. U8 i U2 Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy Wykaz zakładów leczniczych dla zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy Nazwa zakładu Adres Telefon Zakres pomocy Całodobowa Klinika Weterynaryjna Vet4Pet ul. Grenadierów 9 lok. 1, 04-052 Warszawa (+48) 600 077 788, (+48) 22 400 55 66 Badanie lekarsko weterynaryjne Odpchlenie Odrobaczenie Szczepienie na choroby zakaźne oraz wściekliznę wraz z wydaniem zaświadczenia Chipowanie Przygotowanie zwierząt do dalszego transportu Wetlandia Przychodnia Weterynaryjna ul. Starzyńskiego 10, 03-456 Warszawa (+48) 780 517 129 Badanie lekarsko weterynaryjne Szczepienie na choroby zakaźne Usługa chipowania (właściciel zwierzęcia musi pokryć koszt druku i czipa) Gabinet Weterynaryjny Kobiałka ul. Mochtyńskiego 61a,03-289 Warszawa (+48) 575 100 744 Badanie lekarsko weterynaryjne Szczepienie na choroby zakaźne oraz wściekliznę W organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się ochroną zwierząt, które zgłosiły deklarację pomocy i jej zakres do Urzędu m.st. Warszawy Organizacja Zakres pomocy zwierzętom z Ukrainy Kontakt Fundacja Ochrony Zwierząt El Gato kastracja i leczenie kotów, pomoc behawioralna, zaopiekowanie się kotem seniorem, wymagającym leczenia, przyjęcie kotów bezdomnych i porzuconych oraz docelowo znalezienie im nowych domów, przyjęcie kotów właścicielskich do czasu, aż opiekun będzie miał możliwość odebrać swoje zwierzę tel. (+48) 538 445 020 biuro@fundacjaelgato.pl www.fundacjaelgato.pl Stowarzyszenie Przyjaciół Fretek DT, poszukiwanie DS, pomoc w leczeniu (lecznica PULSVET w Warszawie zadeklarowała bezpłatne leczenie m.in. fretkom, królikom, świnkom morskim, gadom, ptakom przybywającym z Ukrainy), wysyłka karmy fretkowej do Ukrainy tel. (+48) 883 324 684 zarzad@fretek.org www.fretek.org kontakty w poszczególnych województwach: www.fretek.org/kontakt Fundacja Azylu Koci Swiat zbiórka darów do Ukrainy i do DT w Warszawie, możliwość przekazania Ukraińcom kuwet, mokrej i suchej karmy, transporterów, dostępne jest 20 miejsc dla kotów bezdomnych tel. (+48) 603 651 388 (język polski i angielski) fundacja@kociswiat.org.pl (w każdym języku) www.kociswiat.org.pl Fundacja Szanowny Pan Kot wsparcie z Wypożyczalni Łapacza czyli wypożyczenie lub wydanie podstawowego sprzętu (kuweta, miski) do zaopiekowania się zwierzęciem, karma oraz żwirek, w przypadku zachorowania zwierzęcia lub potrzeby wizyty u weterynarza, kierowanie do współpracujących lecznic, także całodobowych, udzielanie wszelkich informacji odnośnie opieki nad kotami tel. (+48) 603 750 303 (język polski i angielski, w minimalnym stopniu rosyjski) warszawa@szanownypankot.pl www.szanownypankot.org Fundacja Zwierzęca Polana pomoc w chipowaniu, szczepieniu, przyjęcie psów, karma, wyjazdy do Ukrainy tel. +48 721 225 111 fundacja@zwierzecapolana.org www.fundacjazwierzecapolana.org lub w innych organizacjach, które działają w przestrzeni publicznej w ramach swojej działalności statutowej. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ З УКРАЇНИ З СУПРОВОДЖУЮЧИМИ ТВАРИНАМИ (СОБАКИ, КОТИ, ФРЕТКИ) Відповідно до законодавства Європейського Союзу, собаки, коти та фретки, які в’їжджають з України, повинні мати: правильне маркування (чіп); діюче щеплення від сказу; результат перевірки рівня антитіл до збудника сказу шляхом титрування; сертифікат про стан здоров’я, виданий компетентними ветеринарними органами. В якості винятку з приводу військових дій на території України, домашні тварини, які супроводжують власників, що перетинають польсько-український кордон, приймають у Польщі без виконання вищезазначених ветеринарних вимог. Якщо одна або декілька з вищезазначених вимог не виконується, про цей факт слід повідомити співробітника польської прикордонної служби, Національної податкової адміністрації (Митної адміністрації) або Поліції під час перетину державного кордону. З метою охоплення Вашої тварини спрощеною процедурою перетину державного кордону необхідно заповнити заяву про: дозвіл на переміщення супроводжуючої тварини на територію ЄС - якщо Польща є країною призначення особи, яка перетинає кордон або транзит через державу-члена ЄС - якщо Польща не є країною призначення особи, яка перетинає кордон. Після заповнення заявки ветеринарна інспекція проведе безкоштовне маркування та вакцинування від сказу Вашої тварини. Після виконання процедур вам нададуть дозвіл, який підтвердить, що ви легально перетнули кордон із супроводжуючою твариною до місця призначення. У випадку перетину кордону без дотримання вищезазначеної процедури, добравшись у місце призначення (тимчасового перебування) необхідно звернутися з твариною у ветеринарну клініку, де Вас поінформують про подальші процедури.

 • LUT
  15

  Usuwanie obumarłych drzew w Lesie Lindego

  Lasy Miejskie - Warszawa informują, że w środę 16 lutego w Lesie Lindego przystąpią do usuwania obumarłych drzew, złomów, wiatrołomów wyrwanych wskutek ostatnich wichur i porywistego wiatru, a stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się po ścieżkach.

 • LUT
  03

  Less waste na Bielanach, krok po kroku

  Bielany mówią „nie” marnotrawstwu. Mieszkańcy mogą dzielić się tym, czego mają w nadmiarze: jedzeniem, odzieżą, roślinami, produktami do domu, a nawet zniczami. Niezależnie od tego, czy oddajesz, czy przyjmujesz – możesz być z siebie dumny, bo w ten sposób działasz na rzecz innych i środowiska naturalnego!

 • STY
  17

  Brak środków na dotacje związane z instalacjami OZE

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE), limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie m.st. Warszawy w 2022 r. został wyczerpany.

 • STY
  11

  Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów część I

  W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Bielany, Bemowo, Wola m.st. Warszawy oraz Gminy Stare Babice, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu (PUL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r., Planu Urządzenia Lasu (PUL) Dzielnica Wola oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPIJL) Dzielnica Wola, sporządzonego dla kompleksu Lasek na Kole na lata od 2016 do 2025 r., a także Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) sporządzonej dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r, do 2023 r., Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) Dzielnica Bemowo na lata od 2015 do 2024 r., sporządzonej dla obrębów ewidencyjnych 6-15-01 oraz 6-13-12, Lasy Miejskie — Warszawa informują, że w I kwartale 2022 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach: usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo (wg. ISL Bemowo 2014-2023 pododdziały: lax, lbx; PUL Bemowo 20142023 oddziały: 1, 2, 3), w części lasu położonej w Dzielnicy Bielany; usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo oraz wzdłuż dróg leśnych udostępnionych do ruchu rekreacyjnego (wg. PUL Bemowo 2014-2023 oddziały: 4, 5, 6, 7, 8, wg ISL sporządzonej dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r. pododdziały: 3ax, 3bx, 6axt 8ax, ISL Dzielnica Bemowo na lata od 2015 do 2024 r., sporządzonej dla obrębów ewidencyjnych 6-15-01 oraz 6-13-12,), na terenie Dzielnicy Bemowo; usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy oraz wzdłuż dróg leśnych udostępnionych do ruchu rekreacyjnego w Lasku na Kole (wg. PUL Dzielnica Wola 2016-2025 oddział: 1 oraz UPUL Dzielnica Wola 2016-2025 oddz. 2), położonego w Dzielnicy Wola; trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 18,64 ha (PUL Las Bemowo 20142023 pododdziały łoc, 10f, 13g, 16k, 161, 160, 16p, 19d, 191, 20a, 20b, 20c, 20d, 20f), na terenie gminy Stare Babice. W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne — trzebieży późnej, usuwanie drzew zagrażających wzdłuż granic kompleksu. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych. W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie.

Wyświetlanie 1 - 10 z 27 rezultatów.