Aktualności środowiska

 • SIE
  02

  Bielańskie Drzewo Roku – II etap konkursu

  26 lipca 2022 r. w Urzędzie Dzielnicy Bielany odbyły się obrady jury konkursu fotograficznego Bielańskie Drzewo Roku.

 • CZE
  17

  Deklaracje o źródłach ogrzewania budynków - CEEB

  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

 • CZE
  02

  Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

  Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zawiadamia, iż KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 108, realizuje na zlecenie Lasów Miejskich – Warszawa umowę nr LMW/51/2022 z dnia 12 maja 2022 r. na sporządzenie Planu urządzenia lasu kompleksu leśnego „Las Bemowo”, na lata 2024 – 2033 wraz z opracowaniem fitosocjologicznym – stanowiącego część I przedmiotu zamówienia pn. Sporządzenie dokumentacji urządzeniowych dla dzielnic Bemowo i Wawer m. st. Warszawa. W dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 17:00, w sali nr 008 (sala sesji) siedziby Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne, poprzedzające rozpoczęcie prac urządzeniowych, w którym udział mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby. Przedmiotem spotkania informacyjno-konsultacyjnego będzie przedstawienie zakresu zaplanowanych prac, terminów i uwarunkowań formalnych, a także metodyki ich wykonania i zatwierdzania.

 • MAJ
  31

  Wyniki IX edycji konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”

  27 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zebrała się Komisja Konkursowa IX edycji konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach” pod hasłem „Tworzymy Atmosferę – dbamy o czyste powietrze”, organizowanego przez Dzielnicę Bielany m.st. Warszawy oraz Fundację Żyj z Pasją.

 • MAJ
  31

  Nieczynne punkty zbierania elektrośmieci ElektroEko

  Szanowni Państwo, informujemy, że ze względu na długi weekend przypadający po święcie Bożego Ciała, punkty zbierania elektrośmieci ElektroEko w dniu 18 czerwca br. będą nieczynne. Zachęcamy do odwiedzenia punktów we wszystkie pozostałe soboty czerwca. Więcej informacji i adresy punktów dostępne są na stronie warszawa19115.pl/-/elektrosmieci

 • KWI
  29

  Bielańskie Drzewo Roku – konkurs fotograficzny

  Zapraszamy do udziału w nowym konkursie o tematyce proekologicznej! Tym razem poszukujemy wyjątkowego bielańskiego drzewa, które mieszkańcy wybiorą w głosowaniu internetowym jako Bielańskie Drzewo Roku.

 • KWI
  27

  Kolejne zmodernizowane place zabaw

  Na Chomiczówce zakończyła się modernizacja dwóch placów zabaw. To kolejna inwestycja, którą realizujemy przy udziale finansowym spółdzielni mieszkaniowej – w tym przypadku WSBM Chomiczówka.

 • KWI
  08

  Spacer przyrodniczy po Lesie Młocińskim

  Lasy Miejskie - Warszawa zapraszają dorosłych mieszkańców dzielnicy na spacer przyrodniczy po Lesie Młocińskim w sobotę 9 kwietnia.

 • LUT
  25

  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

  Informacje o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych (Poziom 1) Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Data wystąpienia 24.02.2022 r. Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 24.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym i/lub wzmożony ruch samochodów. Rok 2022 Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ: Warszawa, al. Niepodległości 227/233, MzWarAlNiepo; Otwock, ul. Brzozowa 2, MzOtwoBrzozo; Żyrardów, ul. ul. Roosevelta 2, MzZyraRoosev za okres od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: miasta Warszawa (dzielnica Śródmieście), powiatu otwockiego, powiatu żyrardowskiego i powiatu grodziskiego. Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: ok. 408 tys. osób. Informacje o zagrożeniu Wrażliwe grupy ludności osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. Zaleca się również: zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi, prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego. Działania zmierzające do ograniczenia przekroczeń Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza: zalecenie korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo), zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej, zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii, • zakaz używania dmuchaw do liści. Program jest dostępny pod adresem: https://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/ Informacje organizacyjne Data wydania 24.02.2022 r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021 r. poz. 845). Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/overruns/0

 • MAR
  21

  „Tworzymy atmosferę – dbamy o czyste powietrze” konkurs plastyczny

  Zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6-16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w IX już edycji dzielnicowego konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”.