null

Informacja o kontrolach szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Robotnik zakładający pokrywę do zbiornika z odchodami.

Zmieniły się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Bielan, aby zgłosili posiadane szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków, jeśli jeszcze tego nie zrobili.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zwracamy się do mieszkańców dzielnicy Bielany, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków o złożenie odpowiedniego druku informacyjnego o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są w wersji papierowej w Urzędzie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz do pobrania w wersji elektronicznej w formacie .pdf (plik otwiera się w nowej karcie).

Jednocześnie Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy informuje, że rozpoczął kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Obowiązek ten wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do kontroli należy przygotować:

  1. Umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
  2. Dowód uiszczania opłat za wspomniane wyżej usługi.

Uwaga! Jeśli nie masz umowy - szybko podpisz!

Kserokopie umowy i dowodów uiszczania opłat oraz wypełnione zgłoszenie do ewidencji szamb i oczyszczalni (druk do pobrania w formacie .pdf – plik otwiera się w nowej karcie) można:

- dostarczyć osobiście do Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do Wydziału Obsługi Mieszkańców,

LUB

- przesłać pocztą,

LUB

- przesłać mailem na adres: bielany.urzad@um.warszawa.pl.

Uwaga! Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Dzielnicy Bielany lub przesłać pocztą bądź mailem do 31 grudnia 2023 r. włącznie. Po tym terminie właściciele posesji, którzy nie dostarczyli wyżej wspomnianych dokumentów do urzędu, zostaną skontrolowani przez pracowników urzędu w terenie.

Kontakt: Wydział Ochrony Środowiska: tel. 22 325 43 81, wkielan@um.warszawa.pl.

 

Uwaga! Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) umożliwia skorzystanie z preferencyjnych warunków kredytowania inwestycji polegającej na podłączeniu posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie MPWiK przy pl. Starynkiewicza 5 w Warszawie, telefonicznie pod numerem 22 445 50 00, mailowo pod adresem dok@mpwik.com.pl lub na stronie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w zakładce „Dla klienta” (kafelek „Obsługa Klienta”).

 

Plakat informujący o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Treść informacji napisana niebieską czcionką na błękitno-zielonym tle.

 

 

Załączniki: