Miejskie nieruchomości na sprzedaż

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. J. Słowackiego 108, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 14/9 o powierzchni 6152 m2 w obrębie 7-04-13, stanowiąca własność m.st. Warszawy, uregulowana w księdze wieczystej KW nr WA1M/00286471/4.

Przetarg odbędzie się 26 października 2022 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
Informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 443 21 70, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Ogloszenie_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_czesci_nieruchomosci_gruntowej_ni.htm

Mapa:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci


Oferta archiwalna:

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Grodeckiego 7, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 248 m2 w obrębie 7-05-02, stanowiącej własność miasta stołecznego Warszaw, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00223435/1.

Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przedmiotowego przetargu.
Informacje o gruncie można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. (+48) 22 443 21 69, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Ogloszenie_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_czesci_nieruchomosci_gruntowej_ni.htm

Zarządzenie:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/8DFF3D25-587C-409E-8070-3B8D6C70D70F,frameless.htm

Mapa:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci


Oferta archiwalna:

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że 1 czerwca 2022 r. na stronie internetowej um.warszawa.pl, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-5/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego, położonego w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Słowackiego 108 stanowiącego własność m.st. Warszawy, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 14/9 o powierzchni 6 152 m2 w obrębie 7-04-13 uregulowanego w księdze wieczystej KW nr WA1M/00286471/4.
Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy eto.um.warszawa.pl.

Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieograniczonego_czesci_nieru.htm

Mapa:
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci


Oferta archiwalna:

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) eto.um.warszawa.pl oraz na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy um.warszawa.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, będącej własnością miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. J. Kasprowicza 16 i 18,  oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 120/7, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8 i 157/9 o powierzchni 1450 m2 w obrębie 7-05-09, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00310459/2.

Przetarg odbędzie się 22 czerwca 2022 r. o godz. 11:00
w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
przy ul. T. Chałubińskiego 8, sala nr 40 (antresola)

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.
Informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Wydziale Zbywania Nieruchomości m.st. Warszawy Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola) oraz pod nr tel. 22 44 32 171 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00, a ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się na stronie internetowej um.warszawa.pl/nieruchomosci.

Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Ogloszenie_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_czesci_nieruchomosci_gruntowej__p.htm

Mapa: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci


Oferta archiwalna:

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że 4 stycznia 2022 r. na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-1/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego gruntu niezabudowanego, położonego w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Grodeckiego 7, stanowiącego własność m.st. Warszawy, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 23/2 o powierzchni 248 m2 w obrębie 7-05-02, uregulowanego w księdze wieczystej KW nr WA1M/00223435/1.

Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy www.eto.um.warszawa.pl.

Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczeniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieograniczonego_czesci_nieru.htm

Mapa: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci


Oferta archiwalna:

Prezydent m.st. Warszawy informuje,

że 15 grudnia 2021 r. na stronie internetowej www.um.warszawa.pl, zamieszczony został wykaz nr BM-WZ-26/2021 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, będącej własnością miasta stołecznego Warszawy, położonej w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. J. Kasprowicza 16 i 18,  oznaczonej jako działki ewidencyjne nr: 120/7, 151/1, 157/6, 157/7, 157/8 i 157/9 o powierzchni 1 450 m2 w obrębie 7-05-09, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/00310459/2. Wykaz został również wywieszony na okres 21 dni na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) www.eto.um.warszawa.pl

Ogłoszenie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/nieruchomosci/BM/Bielany__Wykaz_o_przeznaczniu_do_sprzedazy_w_drodze_przetargu_ustnego_nieograniczonego_czesci_nieruc.htm

Mapa: http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci

widok na budynek przy ulicy Kasprowicza 18
Zobacz galerię (2 zdjęć />)
widok na budynek przy ulicy Kasprowicza 16