Informacja o prowadzonych i zakończonych postępowaniach

Dotyczy zamówień o wartości równej lub powyżej wartości 130 000,00 zł.

Na stronie publikowana jest informacja o zamówieniach aktualnych (tj. których termin składania ofert nie upłynął), natomiast lista postępowań w toku (tj. których termin składania ofert upłynął) dostępna jest pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/publicpzp/during/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpDuringNoticePublicList.

Równocześnie wskazać należy, iż pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/publicpzp/expired/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpExpiredNoticePublicList dostępna jest lista postępowań archiwalnych.

Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej 130 000,00 zł

Filtry

Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 000,00 zł

Plan postępowań o udzielenie zamówień