Zarząd Dzielnicy Bielany

Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz Dzielnicy Bielany
Andrzej Malina – zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany
Włodzimierz Piątkowski – zastępca Burmistrza Dzielnicy
Sylwia Lacek  zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany


Burmistrz Dzielnicy Bielany Grzegorz Pietruczuk

Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Urodzony 1 czerwca 1977 r. - samorządowiec, politolog, publicysta. Ukończył Nauki Polityczne na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1998-2002 radnym Gminy Warszawa – Bielany. W latach 2004-2005 Szef Gabinetu politycznego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2006 r. do 2018 r. Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (trzy kadencje), w latach 2010–2014 Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Stowarzyszenia „Razem dla Bielan”.

Jako Burmistrz Dzielnicy Bielany nadzoruje pracę:

 • Wydziału Obsługi Zarządu i Koordynacji,
 • Wydziału Prawnego,
 • Wydziału Kadr,
 • Wydziału Budżetowo-Księgowego,
 • Wydziału Ochrony Środowiska,
 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia,
 • Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej w Wydziale Kultury i Promocji,
 • Rzecznika Prasowego.

W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z:

 • Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Specjalistyczną Poradnią Rodzinną,
 • Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Zespołem Żłobków m.st. Warszawy.

Kontakt:
ul. S. Żeromskiego 29, pok. 411, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 82, 22 443 47 84
e-mail: bielany.sekretariat@um.warszawa.pl

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania w odpowiednim sekretariacie lub telefonicznie.


Zdjęcie portretowe Andrzeja Maliny

Andrzej Malina - zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ma 61 lat, nauczyciel, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, mgr wychowania fizycznego, dyplomowany trener sportowy. Propagator sportu dzieci i młodzieży. Założyciel warszawskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Koło”. Zawodnik „Legii Warszawa”, jako sportowiec zdobył tytuł „Mistrza Świata” w zapasach klasycznych. Olimpijczyk, reprezentował Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu w 1988 r. Wielokrotny medalista Mistrzostw Europy. Najlepszy sportowiec Polski w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” 1986 r. Trener, asystent kadry i reprezentacji Polski w zapasach st. klasyczny, współautor pięciu medali olimpijskich na Igrzyskach w Atlancie 1996 r. Organizator wielu imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Piastował funkcje wicedyrektora w Integracyjnym Centrum Dydaktyczno – Sportowym oraz w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego. Zainteresowania: sport, muzyka, film.

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy nadzoruje pracę:

 • Wydziału Sportu i Rekreacji
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
 • Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy
 • Centrum Rekreacyjno-Sportowego

W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z:

 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Policją
 • Strażą Miejską
 • Strażą Pożarną

Kontakt:
ul. S. Żeromskiego 29, pok. 409, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 91
e-mail: bielany.sekretariat@um.warszawa.pl

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania w odpowiednim sekretariacie lub telefonicznie.


Zdjęcie portretowe Włodzimierza Piątkowskiego - zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany

Włodzimierz Piątkowski - zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Prawnik - radca prawny (nz.), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. B. Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autor wielu opracowań prawnych w tym opinii, stanowisk, projektów ustaw, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz wniosków i skarg do Trybunału Konstytucyjnego RP. Członek Rady Społecznej Szpitala w Dziekanowie Leśnym.

Jako Zastępca Burmistrza Dzielnicy nadzoruje pracę:

 • Wydziału Informatyki
 • Wydziału Zasobów Lokalowych
 • Wydział Nieruchomości
 • Wydział Mienia
 • Wydziału Architektury i Budownictwa

W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z:

 • Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany.

Kontakt:
ul. S. Żeromskiego 29, pok. 406, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 85
e-mail: bielany.sekretariat@um.warszawa.pl

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania w odpowiednim sekretariacie lub telefonicznie.


Zdjęcie portretowe Sylwii Lacek - zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany

Sylwia Lacek - zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Działaczka samorządowa, politolożka, doktorantka nauk o polityce, absolwentka EMBA. Była asystentka senator Barbary Borys-Damięckiej. Pracowniczka Urzędu Dzielnicy Bielany, Wydziału Kultury i Promocji – Koordynatorka budżetu obywatelskiego, inicjatyw lokalnych i konsultacji społecznych oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna. W latach 2018-2021 Radna Dzielnicy Bielany.

Jako Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy nadzoruje pracę: 

 • Wydziału Oświaty i Wychowania
 • Wydziału Infrastruktury
 • Wydziału Zamówień Publicznych

W ramach swych kompetencji odpowiada za współpracę z:

 • Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Bielany m.st. Warszawy
 • Placówkami oświaty i wychowania przekazanymi do kompetencji Dzielnicy Bielany

Kontakt:
ul. S. Żeromskiego 29, pok. 406, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 86
e-mail: slacek@um.warszawa.pl

Członkowie Zarządu przyjmują interesantów po wcześniejszym umówieniu spotkania w odpowiednim sekretariacie lub telefonicznie.