null

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy zawiadamia, iż KRAMEKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 108, realizuje na zlecenie Lasów Miejskich – Warszawa umowę nr LMW/51/2022 z dnia 12 maja 2022 r. na sporządzenie Planu urządzenia lasu kompleksu leśnego „Las Bemowo”, na lata 2024 – 2033 wraz z opracowaniem fitosocjologicznym – stanowiącego część I przedmiotu zamówienia pn. Sporządzenie dokumentacji urządzeniowych dla dzielnic Bemowo i Wawer m. st. Warszawa.

W dniu 13 czerwca 2022 r. o godz. 17:00, w sali nr 008 (sala sesji) siedziby Urzędu Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, odbędzie się spotkanie informacyjno – konsultacyjne, poprzedzające rozpoczęcie prac urządzeniowych, w którym udział mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby.

Przedmiotem spotkania informacyjno-konsultacyjnego będzie przedstawienie zakresu zaplanowanych prac, terminów i uwarunkowań formalnych, a także metodyki ich wykonania i zatwierdzania.