null

Ekodoradca Dzielnicy Bielany

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UWAGA!

Konsultacje z ekodoradcą jeszcze tylko do 8.12.2022 r.

Zapraszamy do konsultacji z bielańkim Ekodoradcą. Lista tematów podlegająca obsłudze interesantów:

  • informowanie mieszkańców o możliwości uzyskania dotacji na trwałą likwidację kotłów lub palenisk na paliwo stałe lub olej opałowy i możliwościach zastąpienia ich innymi rozwiązaniami;
  • pomoc w wypełnieniu wniosku o udzielenie dotacji na trwałą likwidację kotłów lub palenisk na paliwo stałe lub olej opałowy;
  • odbiór prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem jego odbioru;
  • odbiór prawidłowo wypełnionej "Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw";
  • informowanie mieszkańców o ogólnych zasadach i wytycznych programów pomocowych oraz możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych na działania związane z ochroną środowiska, w tym na wymianę źródeł ciepła, termomodernizację oraz instalację odnawialnych źródeł energii.

Dyżury Ekodoradcy:

Urząd Dzielnicy Bielany
Wydział Obsługi Mieszkańców
okienko nr 35 (parter),
poniedziałki 14.00-18.00 i czwartki 8.00-12.00
tel.: (+48) 22 44 34 710