null

Jaki plan miejscowy dla Chomiczówki cz. III w rejonie Cmentarza Wawrzyszewskiego?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozpoczynamy działania konsultacyjne związane z wariantowymi koncepcjami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Chomiczówka cz III. (rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego).

Weź udział w spotkaniu on-line o wariantowych koncepcjach planu w środę 12 stycznia o godz. 17.00 lub wyraź swoją opinię w formularzu on-line.

Więcej informacji o konsultacjach znajdziecie na stronie konsultacje.um.warszawa.pl


Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze, gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

slider - układ graficznie zaprezentowanych ulic fragmentu osiedla Chomiczówka III na żółtym tle. W prawym dolnym rogu syrenka - zakochaj się w Warszawie na Bielanach.png