null

Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika seniora na błękitnym tle

Już po raz siódmy zapraszamy do udziału w plebiscycie.

Idea konkursu i przebieg akcji.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów działających na terenie Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy. Zgłoszeń do konkursu dokonują mieszkańcy Dzielnicy Bielany, powyżej 60 roku życia. Zgłaszający nominują miejsca, które powinny otrzymać certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim  Seniorom”. Certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach:

 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Kulturalne
 • Edukacyjne
 • Sportowo-rekreacyjne
 • Turystyczne
 • Ekologiczne
 • Opiekuńcze
 • Kluby Seniora
 • Instytucje usługowe
 • Placówki służby zdrowia

Głosowanie trwa od 20 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Ankietę należy złożyć:

 • osobiście poprzez dostarczenie jej do specjalnie przygotowanych Urn znajdujących się w Klubach Seniora oraz w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres korespondencyjny (przesyłkę należy zaadresować na Radę Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy),
 • przesyłając na adres mailowy: wsz.bielany@um.warszawa.pl

Ankietę wypełnia i składa senior – mieszkaniec Dzielnicy Bielany.

Ankietę można pobrać bezpośrednio ze strony – załącznik.
Więcej szczegółów dot. akcji znajdą Państwo w regulaminie dostępnym poniżej.

Załączniki: