null

Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zaprasza do udziału w organizowanym co roku Konkursie pn. „Nagroda Bielańskiego Wolontariusza Roku”.

Głównym celem konkursu jest uhonorowanie szczególnie wyróżniających się wolontariuszy, organizacji oraz firm działających dla społeczności lokalnej z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, w 2022 roku. Nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

  • Wolontariusz Roku,
  • Organizacja przyjazna wolontariuszom,
  • Firma przyjazna społeczności lokalnej,
  • Inicjatywa społeczna roku,
  • Szkoła promująca wolontariat.

Zgłoszenia do tego zaszczytnego wyróżnienia przyjmowane są do 8 listopada 2022 r.

 Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kompletnego, wypełnionego i podpisanego wniosku nominacyjnego, w jeden z poniższych sposobów:

  1. Dostarczenie (osobiste lub pocztą tradycyjną) na adres:

Urząd Dzielnicy Bielany m.s.t Warszawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
ul. S. Żeromskiego 29
01-882 Warszawa

  1. Przesłanie skanu dokumentów pocztą elektroniczną na adres bielany.wsz@um.warszawa.pl.

Kandydatury rozpatrzone zostaną przez Kapitułę powołaną przez Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Komplet druków dostępny w załączeniu.

Załączniki: