null

Ktoś niezwykły w pracy na rzecz bielańskiej społeczności

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika promująca konkurs "Bielański Wolontariusz Roku 2023"

Jeśli znasz osoby, grupy bądź instytucje, które pomagają bezinteresownie wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc oraz prowadzą działalność dobroczynną na rzecz społeczności naszej dzielnicy, możesz zgłosić ich kandydatury do Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku 2023.

W jakich kategoriach przyznawane są nagrody?

 • Wolontariusz roku

 • Organizacja przyjazna wolontariuszom

 • Firma przyjazna wolontariuszom

 • Organizacja przyjazna społeczności lokalnej

 • Firma przyjazna społeczności lokalnej

 • Inicjatywa społeczna roku

 • Placówka oświatowa promująca wolontariat

Kto może zgłaszać kandydatów? 

 • organizacja pozarządowa

 • instytucja publiczna

 • jednostka organizacyjna

 • koordynator działający w ramach inicjatyw społecznych

Co trzeba zrobić żeby zgłosić kandydata? 

W celu zgłoszenia kandydata/kandydatów do Nagrody, należy:

 • wypełnić formularz wniosku nominacyjnego

(do pobrania tutaj lub przy okienku Informacji w sali głównej Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Stefana Żeromskiego 29 w Warszawie)

 • dostarczyć w wyznaczonym terminie wypełniony i podpisany wniosek w jeden z poniższych sposobów:

  • dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
   ul. Stefana Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

  • przesłać skan dokumentów w formacie pdf, pocztą elektroniczną na adres: bielany.wolontariat@um.warszawa.pl (w temacie wiadomości wpisać „wolontariusz roku”).

Do kiedy można zgłaszać kandydatów?

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

Wszystkie szczegóły konkursu zawiera „Regulamin Nagrody Bielańskiego Wolontariusza Roku”, dostępny do pobrania w sekcji załączniki. 

grafika promująca konkurs "Bielański Wolontariusz Roku 2023"
 

 

 

Załączniki: