null

Samorząd Mieszkańców Wawrzyszew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax: (+48) 22 325 44 95

Osoby wchodzące w skład Rady Samorządu:

 1. Andrzej Borek – Członek Rady Samorządu
 2. Michał Bożyk - Członek Rady Samorządu
 3. Bogusław Czaplarski - Członek Rady Samorządu
 4. Agnieszka Głowicka – Miszczak - Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu
 5. Zygmunt Morawski - przewodniczący Rady Samorządu

Osoby wchodzące w skład Zarządu Samorządu:

 1. Jan Grochowski – członek Zarządu
 2. Urszula Konowrocka - członek Zarządu
 3. Zofia Paderewska - przewodnicząca Zarządu
 4. Dorota Pawluć - Wiceprzewodnicząca Zarządu
 5. Radosław Sroczyński – członek Zarządu 

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: J. Kasprowicza, W. Reymonta, Wólczyńską i Sokratesa.

Tablica informacyjna: 

 • ul. Horacego – naprzeciw muru okalającego stary Kościół;
 • ul. Goldoniego przy poczcie;
 • budynek Domu Kultury im. M. Gwizdak przy ul. H. Ch. Andersena 4.

Data ostatnich wyborów – 11 września 2019 r. –  frekwencja wyniosła – 0,63%

Załączniki: