null

Samorząd Mieszkańców Wawrzyszew

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax: (+48) 22 325 44 95

Osoby wchodzące w skład Rady Samorządu:

  1. Andrzej Borek – Członek Rady Samorządu
  2. Michał Bożyk - Członek Rady Samorządu
  3. Bogusław Czaplarski - Członek Rady Samorządu
  4. Agnieszka Głowicka – Miszczak - Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu
  5. Zygmunt Morawski - przewodniczący Rady Samorządu

Osoby wchodzące w skład Zarządu Samorządu:

  1. Jan Grochowski – członek Zarządu
  2. Urszula Konowrocka - członek Zarządu
  3. Zofia Paderewska - przewodnicząca Zarządu
  4. Dorota Pawluć - Wiceprzewodnicząca Zarządu
  5. Radosław Sroczyński – członek Zarządu 

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: J. Kasprowicza, W. Reymonta, Wólczyńską i Sokratesa.

Tablica informacyjna: ul. Horacego przy, ul. Goldonieg przy poczcie.

Data ostatnich wyborów – 19 czerwca 2013 r. –  frekwencja wyniosła – 0,32%