null

„Tworzymy atmosferę – dbamy o czyste powietrze” konkurs plastyczny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy uczniów szkół bielańskich w wieku 6-16 lat oraz dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach artystycznych w bielańskich domach kultury, w bibliotekach, w placówkach wychowania pozaszkolnego itp. do wzięcia udziału w IX już edycji dzielnicowego konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”.

Celem naszego konkursu jest rozwijanie wrażliwości artystycznej i proekologicznej dzieci i młodzieży; kształtowanie i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za jakość powietrza, którym oddychamy; promowanie aktywnej postawy w zwalczaniu zanieczyszczeń atmosfery; ukazanie negatywnych skutków zanieczyszczonego powietrza.

Zadaniem konkursu jest wykonanie plakatu ilustrującego sposoby, którymi każdy z nas może pozytywnie wpływać na jakość powietrza i przyczyniać się do zmniejszenia stopnia jego zanieczyszczenia. Zgłaszane prace powinny ilustrować, jak możemy dbać o jakość powietrza w mieście, decydując o rzeczach, na które mamy wpływ (m.in. korzystanie ze zrównoważonego transportu miejskiego, mądre ogrzewanie mieszkań i domów, używanie odnawialnych źródeł energii, dbanie o zieleń w miastach, monitorowanie i alarmowanie o stopniach zanieczyszczeń itp.).

Na prace konkursowe czekamy do 20 maja br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja br. Wręczenie nagród i wyróżnień planujemy podczas jednej z letnich dzielnicowych imprez plenerowych, a po wakacjach tradycyjnie zorganizujemy wystawę prac w bielańskim ratuszu.   

Nagrodą dla laureatów będzie pobyt na plenerze plastycznym „Wakacje z pasją”, organizowanym przez Fundację Żyj z pasją w dniach w dniach 3-16 lipca 2022 roku w Zakopanem.

Organizatorami konkursu są Dzielnica Bielany m.st. Warszawy oraz Fundacja Żyj z pasją.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych:
www.fundacjazyjzpasja.pl oraz www.bielany.um.warszawa.pl


Grafika: praca Rafała Płocińskiego, laureata VII edycji konkursu „Bądź EKO na Bielanach”, pod hasłem „Co w trawie piszczy? – życie miejskiej łąki”.

Załączniki: