null

Szkoły wyższe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
tel.: (+48) 22 834 04 31
www: http://www.awf.edu.pl

  • Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel.: (+48) 22 569 37 00, (+48) 22 569 37 12
www: http://www.cmkp.edu.pl/

  • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum

ul. Dewajtis 3 , 01-815 Warszawa
tel.: (+48) 869 98 90
e-mail: sekretariat@pwtw.pl
www: http://www.pwtw.pl

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.: (+48) 22 561 88 00
e-mail: info@uksw.edu.pl
www: http://www.uksw.edu.pl