null

Ostateczna lista kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022-2025

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie

Zgodnie z § 7 ust. 10 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia  11 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r. oraz na podstawie protokołu Komisji  Skrutacyjnej  w głosowaniu selekcyjnym do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025 z dnia 15 lipca 2022 r, informuję :  

W dniu 15 lipca 2022 r. Komisja skrutacyjna w składzie:

 1. Jadwiga Baczyńska – mieszkanka Dzielnicy Bielany;
 2. Maria Fronczak – mieszkanka Dzielnicy Bielany;
 3. Anna Skura – mieszkanka Dzielnicy Bielany;
 4. Marta Ziętek-Rdzanek – Naczelnik wydziału, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla dzielnicy Bielany;
 5. Patryk Utowka – p.o. Kierownika referatu, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany;
 6. Ewa Pstrągowska – pracownik wydziału, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany;
 7. Małgorzata Dziewiecka – Naczelnik wydziału, Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany;
 8. Julia Kurlanc – pracownik wydziału, Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany

na podstawie wyjętych z urny kart do głosowania selekcyjnego i przeliczeniu oddanych głosów ustaliła  ostateczną listę osób uprawnionych do startu w wyborach na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025:

Lista kandydatów na przedstawicieli mieszkańców członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy – kadencja 2022 – 2025:

 1. Damieszko Mirosława;                     
 2. Lewińska Grażyna;                             
 3. Mańkowska Ewa;                            
 4. Morawski Zygmunt;                         
 5. Nawara Romana;                                              
 6. Rybicka Alina;                                       
 7. Syta Agnieszka;                                    
 8. Wojciechowska Maria;  
 9. Wójcikiewicz Jolanta;                      
 10. Żebrowska Bożena;                  

Informacje o kandydatach:

 • Damieszko Mirosława

Pani Mirosława z  wykształcenia jest chemikiem. W tej branży pracowała 35 lat. Ukończyła kurs pedagogiczny i wyjeżdżała na obozy młodzieżowe i z Fundacją dla dzieci z cukrzycą.

Na Bielanach mieszka od 50 lat. Od 13 lat należy do TKKF Chomiczówka gdzie często pomaga przy organizacji różnych imprez dla seniorów jak:

 • senioriady;
 • mikołajki gwiazdkowe na sportowo;
 • ogniska witaj lato;
 • wycieczki;
 • spotkania w klubie.

Otrzymała tytuł Wolontariusza roku 2015.

Pomagała w Fundacji „Żyj z pasją” przy Bielańskiej Akademii Seniora gdzie również otrzymałam tytuł Wolontariusza 2018 roku. Pomagała w akcji pomocy dla Ukrainy.

Jest osobą  otwartą na rożne formy pomocy dla seniorów.


 • Lewińska Grażyna

Pani Grażyna urodziła się w czasie Powstania Warszawskiego na Bielanach przy ul. Daniłowskiego, gdzie mieszka do tej pory.
Pani Grażyna jest trzecim pokoleniem bielańskim i ma satysfakcję, że może przyczynić się do poprawy życia seniorów na Bielanach.

 • od 1997 r. członek jednostki samorządowej ‘Stare Bielany”;
 • 1998-2022 członek Komisji Rodzinnej Gminy Bielany;
 • jest inicjatorką gimnastyki na Bielanach, (później Starszy Sprawniejszy TKKF);
 • 2013 – otrzymała tytuł Bielańskiego Wolontariusza Roku;
 • w I kadencji Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy była sekretarzem, w II kończącej się kadencji jest vice-przewodniczącą i ma umiejętność prac y w zespole;
 • jest wolontariuszem w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej dla najbardziej potrzebujących;
 • przyczyniła się do uruchomienia windy przy Kościele św. Zygmunta, obrony utrzymania ogródka jednorodzinnego przy ul. Cegłowskiej.

 •  Mańkowska Ewa

Pani Ewa od 15 lat pracuje społecznie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. H. Szwarc. Pełni funkcję skarbnika. Jest przedstawicielką UTW na Obywatelskim Parlamencie Seniorów. W obecnej kadencji jest członkiem w Warszawskie Radzie Seniorów. W PTTK pracuje w Komisji Rewizyjnej.


 • Morawski Zygmunt

Pan Zygmunt ma 71 lat. Od 1972 jest mieszkańcem Bielan, a od 41 lat Osiedla Wawrzyszew.

Od wielu lat działa na rzecz swojego osiedla w tym dla seniorów. Jako przewodniczący samorządu Mieszkańców Osiedla Wawrzyszew występował do Urzędu Dzielnicy Bielany o paczki na święta dla seniorów (paczki dowoził własnym samochodem). Organizował uroczyste spotkania seniorów Osiedla Wawrzyszew z udziałem przedstawicieli Dzielnicy Bielany, Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Rady Osiedla Wawrzyszew i Administracji Osiedla Wawrzyszew.

W ramach bezpieczeństwa organizował spotkania ze Strażą Miejską i Policją. Spotykając się, na co dzień z Seniorami  i rozmawiając z nimi widzi ogrom potrzeb i problemów tej grupy mieszkańców Naszej Dzielnicy. Kolejny rok jest opiekunem grupy korzystającej z zajęć na basenie w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Conrada 6 w ramach programu „Senior Starszy Sprawniejszy”.

Za swoją działalność został uhonorowany w roku 2014, 2016 i 202 statuetką i tytułem Wolontariusza Roku.

Aktualnie jest zastępcą Przewodniczącego Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy


 • Nawara Romana

Pani Romana od ponad 20 lat pracuje społecznie, wcześniej prowadziła Stowarzyszenie Amazonek „Żonkil”, a obecnie prowadzi  Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą na Bielanach. Zajmuje się edukacją w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz rehabilitacją psycho-fizyczną kobiet po operacji raka piersi.

Od 5 lat działa przy Stowarzyszeniu Klubu Seniora „Senior Aktywny”, w którym również kieruje.


 • Rybicka Alina

Pani Alina pracuje w Samorządzie Osiedla Paski oraz  Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

Jest członkiem Rady Seniorów w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Służy mieszkańcom w Radzie Osiedla Piaski od 2010 r. i nadal pełnię ten szczytny cel do 2025 r.

Pomoga osobom starszym, samotnym potrzebujących wsparcia w ich życiowych potrzebach.


 • Syta Agnieszka

Pani Agnieszka od 15 lat jest członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc. Przez dwie kadencje była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na ww. uniwersytecie. Posiada wyższe wykształcenie z zakresu psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest uczestnikiem Ośrodka Wsparcia dla Seniorów nr 1 przy al. Zjednoczenia13. Pomaganie wyniosła z domu rodzinnego. Zawsze stara się wspierać innych w potrzebie. Koleżanki i koledzy mogą liczyć na jej pomoc. Jest osobą stanowczą, ale niekonfliktową, wytrwałą w dążeniu do celu.


 • Wojciechowska Maria Barbara 

Pani Maria od 15 lat jest prezesem Zarządu PTTK przy Arcelor-Mittal Huta Warszawa, od 20 lat tj. od chwili przejścia na emeryturę organizuje wyjazdy wypoczynkowe, wycieczkowe i rehabilitacyjne dla seniorów w szczególności mieszkańców Dzielnicy Bielany.

Jest także członkiem od 17 lat Stowarzyszenia Przyjaciół Huty Warszawa-Warszawscy Hutnicy. Przez okres ostatnich 2-ch lat była członkiem Rady Nadzorczej SM DOMHUT, w jednej kadencji pełniła tam funkcję z-cy Przewodniczącego Rady. Od 25 lat jestem członkiem Rady Osiedla Wrzeciono, Przewodnicząca Samorządu Budynku.

Od wielu lat działa aktywnie na rzecz mieszkańców naszej Dzielnicy, a przede wszystkim dla seniorów by pomagać im w pracy na rzecz środowiska i osób starszych.


 • Wójcikiewicz Jolanta

Pani Jolanta ma doświadczenie z zakresu polityki społecznej. Przez 8 lat najpierw, jako radna, potem pełniąc funkcję członka  Zarządu Gminy Bielany (1998-2002) przeprowadziła wiele inicjatyw na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, rodzin, dzieci i seniorów. Od 2005 r. jestem związana z klubem Seniora „Barka” prowadzonym przy Stowarzyszeniu VIS MAJOR. Ostatnie 4 lata była członkiem Rady Seniorów dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


 • Żebrowska Bożena

Pani Bożena jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego – mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Czynnie uczestniczy w Klubie OWDS ul. Wrzeciono 5a.

Jest prezesem Bielańskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych, od 1998 działam na rzecz rodziców niepełnosprawnych dzieci.(Rodzice w wieku senioralnym). Od 1986 Ławnik Sądowy oraz w Radzie ławniczej, jako członek Rady ławniczej. W latach 1984-2010 była w zarządzie Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych przy Polemix-Ceko- odpowiadałam za sprawy związane z opieką nad emerytami.


Uwaga!

Termin wyborów do Rady Seniorów Dzielnicy Bielany – kadencja 2022 – 2025, zostanie ustalony uchwałą Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i podany do publicznej wiadomości w najbliższym czasie.

Burmistrz
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
/-/
Grzegorz Pietruczuk