null

Numery alarmowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

NUMER ALARMOWY – 112

 • Nagłe zagrożenie życia lub zdrowia, w tym akt przemocy
 • Nagłe zagrożenie środowiska lub mienia oraz zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

 • Nagłe zagrożenie życia lub zdrowia

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – 998

 • Pożar, klęska żywiołowa
 • Likwidacja miejscowych zagrożeń
 • Specjalistyczne czynności ratunkowe 

POLICJA – 997

 • Napaść, przemoc, kradzież, włamanie
 • Wypadki drogowe
 • Naruszenie bezpieczeństwa i porządku

STRAŻ MIEJSKA – 986

 • Zakłócanie porządku w miejscach publicznych
 • Nieprawidłowe parkowanie
 • Osoby nietrzeźwe, bezdomni
 • Zaśmiecanie, niszczenie mienia
 • Porzucone i (lub) niebezpieczne zwierzęta

MIEJSKIE CENTRUM KONTAKTU – 19115

 • Awarie, uszkodzenia infrastruktury miejskiej
 • Problemy i informacje związane z funkcjonowaniem miasta(np. transport, oczyszczanie, odśnieżanie)

SŁUŻBA DRUŻYNA CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY

 • Dyżur telefoniczny pełniony całą dobę: 19 656 lub (+48) 22 443 01 12