null

Samorząd Mieszkańców Młocin

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przewodniczący Rady Samorządu: Tomasz Gumowski
Wiceprzewodniczący Rady Samorządu: Jacek Jeżewski

Kontakt:
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany
ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 510
fax (+48) 22 325 44 95
e-mail: samorzad.mlociny@wp.pl

Skład Samorządu:

 1. Pietrewicz Joanna - przewodnicząca Zarządu Samorządu
 2. Gola Agnieszka - wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu
 3. Działowy Wiesław 
 4. Kurcewicz Wiktor 
 5. Stęporowska Joanna

Skład Rady Samorządu: 

 1. Glinka Joanna 
 2. Grocka-Leśniak Joanna
 3. Gumowska Dagmara
 4. Jędraszewska Paulina
 5. Kantor-Pikus Mira 
 6. Kwiecień Dariusz 
 7. Miszczak Kaziemierz
 8. Skoczylas Mieczysław 

Terenem działania Samorządu jest obszar ograniczony ulicami: brzegiem Wisły, ul. Prozy, ul. Zgrupowania AK Kampinos, ul. Książąt Mazowieckich, ul. Improwizacji, granicą Huty Arcelor Mittal Warszawa, ul. Anny Jagiellonki, osią drogi leśnej (dawną ul. Dankowicką), granicą administracyjną Dzielnicy Bielany z Gminą Łomianki, ul. Pułkową, ul. Dziwożony do Wisły.

Tablica Informacyna:

 • ul. Dzierżoniowska róg ul. Trylogii (obok tablicy Urzędu Dzielnicy Bielany)
 • ul. Muzealna róg ul. Pułkowej

Termin ostatnich wyborów - 28 września 2016 r., frekwencja wynosiła 8,65 % 

Załączniki: