null

Jak założyć firmę?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowanie
Rejestracja
Po rejestracji


Przygotowanie

Zakładanie firmy przebiegnie sprawnie, gdy będziesz do tego przygotowany i przed wypełnieniem dokumentów (etapem formalności), rozważysz kilka istotnych kwestii. Więcej

 • Czy firmę będziesz prowadził sam czy ze wspólnikami?
 • Czym będziesz się zajmował – jakie masz kody PKD(otwiera się w nowej karcie)?
 • Jak będzie nazywać się Twoja firma?
 • Gdzie będzie mieściła się siedziba Twojej firmy?
 • Jaką formę opodatkowania wybierzesz?
 • Chcesz być VATowcem czy nie?
 • Czy będziesz potrzebował zezwolenia, licencji lub koncesji

Wolisz by ktoś wyjaśnił Ci te sprawy krok po kroku? Zapisz się na indywidualne bezpłatne konsultacje z księgowym, prawnikiem lub doradcą biznesowym w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych

Jest też dostępny kurs „Jak założyć własną firmę?” przygotowany przez Akademię PARP.

Z odpowiedziami na powyższe pytania możesz przystąpić do wypełniania wniosku CEIDG-1 (w przypadku spółek prawa handlowego wymagana jest rejestracja w KRS).


Rejestracja

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w Warszawie, możesz zrobić to na 3 sposoby: 

 1. Online
 2. w Urzędzie Dzielnicy 

Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Wybierz 4 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz na stronie CEIDG - Możesz to zrobić anonimowo, czyli bez zakładania konta na stronie CEIDG. Formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod, czyli numer twojego wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie;
 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek ze strony CEIDG - wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie za-nim zaniesiesz do Urzędu;
 • jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnianiu wniosku - zadzwoń do Centrum Pomocy, na numer (+48) 801 055 088 lub (+48) 22 765 67 32 i wypełnij wniosek wspólnie z konsultantem. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, czyli numerem twojego wniosku. Z tym numerem udaj się do urzędu miasta lub gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i da ci go do podpisania;
 • skorzystaj z konsultantów ds. rejestracji działalności miejskiego Centrum Przedsiębiorczości Smolna tel.: (+48) 22 443 22 17, (+48) 22 443 07 56 od poniedziałku do piątku 8:00-16:00. 

Wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

 1. Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.
Przeczytaj więcej.

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. Jeśli posiadasz już NIP, to Twój osobisty numer stanie się numerem firmy w momencie jej zarejestrowania. Jeśli nie miałeś nadanego NIP-u, to w przypadku jednoosobowej działalności zostanie nadany w ramach wniosku CEIDG-1.

Sprawdź czy potrzebujesz złożyć VAT_R w Urzędzie Skarbowym

Gdy zdecydowałeś się być podatnikiem VAT, konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R i złożenie go w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, najpóź-niej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Ważne! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Pamiętaj o zgłoszeniu do ZUS 

Rejestracja jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zgłoszenie do ubezpieczeń to dwa odrębne procesy. Najpierw musisz być zarejestrowanym płatnikiem składek ZUS, a dopiero potem możesz zgłosić do ubezpieczenia siebie, członków swojej rodziny czy pracowników i osoby współpracujące.

Nowy formularz CEIDG-1 zgłosi Cię do ZUS-u jako płatnika składek, jednak musisz do-starczyć na własną rękę wypełnione druki ZUA, na których zgłosisz do ubezpieczenia sie-bie i współpracowników w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności. Zgłoszenia możesz dokonać online, jednak musisz posiadać kwalifikowany e-podpis.
Przeczytaj więcej.

 

Po rejestracji

Dane Twojej działalności gospodarczej będą po rejestracji dostępne w bazie przedsiębiorców online. W każdej chwili będziesz miał do nich dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować (dowiedz się więcej na temat wprowadzania zmian w CEIDG)). Każdy zainteresowany, na przykład klient czy urząd znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze.

Konto bankowe

Do otworzenia firmowego rachunku bankowego potrzebne są: dowód osobisty, za-świadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nr REGON (dostępne w bazie przedsiębiorców online), pieczątka firmowa.

Pieczęć firmowa

Nie jest obowiązkowa, ale przydaje się przy wystawianiu faktur, wizytach w urzędach, zawieraniu umуw. Powinny znaleźć się na niej następujące dane: pełna nazwa firmy (zgodna z podaną w ewidencji gospodarczej), imię i nazwisko właściciela firmy, adres siedziby, NIP, REGON.

Zezwolenia i koncesje

Po zarejestrowaniu działalności możesz ubiegać się o zezwolenia i koncesje. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na rodzaj działalności, jedynie w przypadku własnej telewizji lub radia zwrócić się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przypadku zezwoleń należy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej. Więcej.

Potrzebujesz wsparcia?

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku CEIDG-1 - masz następujące opcje: