null

Ewidencja innych obiektów hotelarskich i pól biwakowcyh

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w innych obiektach hotelarskich (np. mieszkaniach, pokojach, miejscach noclegowych itp.) oraz rolnicy zamierzający wynająć pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, są zobowiązani – przed przystąpieniem do świadczenia usług - zgłosić te obiekty do ewidencji innych obiektów hotelarskich.

Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zamierzają świadczyć usługi hotelarskie w obiekcie, jakim jest pole biwakowe muszą - przed przystąpieniem do ich świadczenia - uzyskać zaszeregowanie tego obiektu i zgłosić obiekt do ewidencji pól biwakowych.

Zobacz jakie wymagania powinny spełniać:  

 • inne obiekty hotelarskie (załącznik);
 • polbiwakowe (załącznik).

Ścieżka Krok po Kroku zgłoszenia do ewidencji innych obiektów hotelarskich: 

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj odpowiedni wniosek.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji dzialalności gospodarczej – o ile taki posiadasz.
 3. Udaj się do swojego urzędu dzielnicy, złóż wniosek.
 4. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o wpisie obiektu do ewidencji, dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie

Czytaj dalej na temat ścieżki ewidencji innych obiektów hotelarskich.

Ścieżka Krok po Kroku zgłoszenia do ewidencji pól biwakowych:

 1. Pobierz, wypełnij i wydrukuj wniosek.
 2. We wniosku podaj numer NIP oraz  numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej – o ile taki posiadasz, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych.
 3. Wnieś opłatę za dokonanie oceny spełniania przez obiekt wymagań (100 zł na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy). 
 4. Odbierz decyzję o zaszeregowaniu.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie

Czytaj dalej na temat ścieżki zgłoszenia do ewidencji pól biwakowych.


Czy wiesz, że? 
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelarskie w innych obiektach hotelarskich, ma obowiązek informowania właściwego organu o okolicznościach powodujących zmianę rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego oraz o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym mają obowiązek informowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich.

Organ prowadzący ewidencję innych obiektów hotelarskich, ma prawo kontrolować przestrzeganie wymagań, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.), w stosunku do innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny**.

*) Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 187)

**) Zgodnie z art. 601 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń – ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.)


Czy wiesz?
Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu?

Ściągnj bezpłatną aplikację mobilną Warszawa 19115; odwiedź portal warszawa19115.pl, korzystaj z numeru 19115 a: 

 • Uzyskasz pełną informację o usługach realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki miejskie (informacja);
 • Zgłosisz problem, którym powinny zająć się służby miejskie (interwencja);
 • Przekażesz swój pomysł na ulepszenie miasta (inicjatywa/wolny wniosek);
 • Będziesz mieć stały monitoring realizacji zgłoszonej sprawy (status zgłoszenia).