null

Handel obwoźny i okolicznościowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz miejsc do handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Bielany - Uchwała nr 4103/2022 Zarządu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 20 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego.

Wykaz miejsc:

Procedury i wnioski do pobrania:

Więcej informacji: Strona Urzędu miasta stołecznego Warszawy dotycząca handlu obwoźnego, targowisk itp.

W celu usprawnienia procesu przyjmowania i rozpatrywania wniosków niezbędne informacje i wzory dokumentów, a także przepisy dotyczące handlu obwoźnego, udostępnia się na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy będących zarządcą danego terenu oraz stronach internetowych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wykonujących funkcje i zadania zarządcy dróg publicznych.

  1. Ustawa o drogach publicznych.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
  3. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.
  4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.