null

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie § 6 oraz § 7 ust. 3 Regulaminu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszamy na zebranie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 lipca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 17:00.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na V piętrze w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29.

Porządek Obrad Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Bielany  m.st. Warszawy.

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: przewodniczący, zastępca oraz protokolant.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad.
 5. Zatwierdzenie regulaminu wyborów.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego DKDS-u.
 7. Sprawozdanie Prezydium DKDS-u.
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu DKDS-owi.
 10. Wystąpienie Przewodniczącego Zebrania w sprawie wyboru i głosowania na Przewodniczącego DKDS-u.
 11. Przyjęcie listy kandydatów na Przewodniczącego DKDS-u.
 12. Wystąpienia kandydatów na Przewodniczącego DKDS-u.
 13. Wybór Przewodniczącego DKDS-u.
 14. Wystąpienie nowego Przewodniczącego DKDS-u.
 15. Wystąpienie Przewodniczącego Zebrania w sprawie wyboru Członków Prezydium DKDS-u.
 16. Przyjęcie listy kandydatów do Prezydium DKDS-u.
 17. Wybór DKDS-u.
 18. Podjęcie uchwał.
 19. Zakończenie obrad.