Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 15 października 2023 r.

W związku z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1564) na dzień 15 października 2023 r. informujemy:

Obsługa mieszkańców w sprawach wyborów:

Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, stanowiska obsługi bezpośredniej, parter Urzędu, przy ul. S. Żeromskiego 29, stanowiska 19-27.

Informacja: 

  1. dopisanie do spisu i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania – tel. 22 44 34 862 / 22 44 34 870

  2. sporządzenie aktu pełnomocnitwa do głosowania przez pełnomocnika – tel. 22 44 34 863 / 22 44 34 864

Transport osób z niepełnosprawnością na wybory

Przewozy przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważne) i jednocześnie poruszających się na wózkach. Przewóz realizowany jest tylko do lokalu wyborczego i z powrotem.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 września 2023 r. do 12 października 2023 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300 lub na adres mailowy (całodobowo): bus@specjaltrans.pl.

Podczas zamawiania przewozu konieczne jest poinformowanie przewoźnika, że jest to przewóz na wybory.

Przewozy realizuje firma Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Informacje PKW dototyczące warunków udziału w głosowaniu:

Kalendarium wyborcze


Informacje wyborcze:

Referendum ogólnokrajowe: