Wspólnoty Mieszkaniowe

Sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną określa ustawa o własności lokali z dnia 21 maja 2021 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.)

Art. 6 ww. ustawy określa również pojęcie Wspólnoty Mieszkaniowej rozumianej jako ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, a tym samym ją tworzą. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (tzw. ułomna osoba prawna).

Wspólnoty się nie zakłada. Powstaje z mocy prawa w budynku, w którym został sprzedany choćby jeden lokal. Wspólnota Mieszkaniowa jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Zobacz:

  1. Informacje o rodzajach Wspólnot Mieszkaniowych 

Dział Nadzoru Właścicielskiego, w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Bielany odpowiada za:

  1. współpracę z Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych;
  2. kontrolę Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie realizacji uchwał podejmowanych przez Wspólnoty;
  3. nadzór nad prawidłowością naliczania zaliczek: eksploatacyjnej i remontowej, jak również sposobu ich wydatkowania oraz rozliczania zaliczek wpłacanych na opłaty niezależne, tj. wywóz nieczystości stałych (ciekłych w budynkach nie posiadających kanalizacji), za dostarczoną wodę i jej podgrzanie, odprowadzenie ścieków;
  4. uczestnictwo pracowników Zespołu Nadzoru Właścicielskiego, posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania udziałów m. st. Warszawy we Wspólnotach Mieszkaniowych w zebraniach ogółu właścicieli i podejmowanie decyzji w ramach posiadanego pełnomocnictwa,
  5. nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań wobec Wspólnot Mieszkaniowych,
  6. analiza wzajemnych należności i zobowiązań ze Wspólnotami, w razie konieczności podejmowanie prawem przewidzianych działań zmierzających do odzyskania należności od Wspólnot;
  7. sporządzanie porozumień określających zasady rozliczania wodomierzy dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w przypadku oblicznikowania budynku w 100% na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej.

Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany otrzymał od Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Pełnomocnictwo do wykonywania funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m. st. Warszawy, wykonywanie prawa głosu na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych czynności wynikających z ustawy o własności lokali z dnia 21 maja 2021 r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Ponadto Pełnomocnictwa do wykonywania funkcji współwłaścicieli nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz prawo głosu na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych posiadają również pracownicy Działu Nadzoru Właścicielskiego.

Ważne:

Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie: (22) 67-05-260 lub kierując pytania na adres: nadzor@zgn-bielany.waw.pl

Telefonicznie nie będą udzielane informacje dotyczące danych objętych Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2002 nr 101 poz. 926) 

lp. nazwa zarządcy  adres wspólnoty mieszkaniowej 
1 ABAKUS - Zarządzanie Nieruchomościami
pl. Henkla 6 lok. 40
01-578 Warszawa 
Al. Zjednoczenia 1
Cegłowska 2
2 ACCORD Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Tadeusz Koprukowniak
ul. 11 Listopada 49
05-816 Michałowice 
Rodziny Połanieckich 29 
3 ADMINEX
Zarządzanie Nieruchomościami
Ewa Kajka
ul. Cegłowska 19
01-803 Warszawa  
Broniewskiego 54
Kasprowicza 54
Magiera 17
Marymoncka 51
Przy Agorze 16
Żeromskiego 19, 35 
4 Administrowanie Nieruchomościami W. Scholl
ul. L. Narbutta 17 /4
02-536 Warszawa
Kasprowicza 29
5 ARENDA Sp. z o.o.   
Zarządzanie Nieruchomosciami
Al. Niepodległości 227/233 lok. 103
02-087 Warszawa

Marymoncka 55
6 BMS Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 52
02-546 Warszawa 
Żeromskiego 4, 4a
7 C-DOM Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Stawki 1 lok 66
00-193 Warszawa 
Staffa 36
8 CONDOMINIUM Sp. z o.o.
ul. A. Pługa 3 lok. 15
02-047 Warszawa
Marymoncka 83/87
9 ECODOMUM  Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Batalionów Chłopskich 74
01-308 Warszawa
Antyczna 6 
10 "EDDOM" Zarządzanie Nieruchomościami Krzysztof Ryciuk
ul Paderewskiego 26/21 Piastów:
siedziba biura: ul. Warszawska 58C lok 58 02-496 Warszawa
Żeromskiego 23
11 GESTOR
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa
Żeromskiego 64
Szepietowska 2
12 GERYDON
ul. Powstańców Śląskich 103/2
01-355 Warszawa
Reymonta 30 
13 GZN- Grupa Zarządzania Nieruchomosciami Sp. z o.o.
ul. Hajoty 61
01-821 Warszawa

Wrzeciono 51
Al.Zjednoczenia 42 
Podczaszyńskiego 11/15
Kasprowicza 35
14 HAWONA Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Hanna Skowrońska
ul. Jagiellońska 6/35
03-721 Warszawa
Broniewskiego 91, 95, 99
Magiera 10, 23A
15 INTACTO Sp. z o.o. Sp.k.
ul.Targowa 67 lok. 2A
03-729 Warszawa 
Aleja Zjednoczenia 35/39,    
Marymoncka 93/97
16 J.D. Nieruchomości - Administrowanie
Janina Drachenberg
ul. Gwiaździsta 29 m 44
01-651 Warszawa  
Kasprowicza 33

 
17 Lider Sp. z o.o.
ul. Bieniewicka 10/14
01-632 Warszawa 
Marymoncka 61/61a
Kasprowicza 52
Kasprowicza 56
18 Lokal Serwis
Marcin Wiśniewski
ul. Puławska 69/9
02-595 Warszawa 
Literacka 19, 19a,
19b, 19c
19 MODUS Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
 ul. Ptasia nr 4 lok. 5, 00-138 Warszawa
Schroegera 91
20 ProeM Service
Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
ul.Sierakowskiego 5 lok. 38
03-716 Warszawa
Kasprowicza 70,72,72a
Lindego 26
 
21 "RakOs" Wojciech Rak
ul. Przytyk 6 m 39
01-962 Warszawa 
Perzyńskiego 14d ,
Reymonta 34
Schroegera 92/96  
22 Słoneczny Dom Sp. z o.o.
Zarządzanie Nieruchomościami
Agencja Nieruchomości
ul. Świderska 109J/70
03-128 Warszawa
Nocznickiego 15
23  
"SOETO" sp. z o.o.
ul. Baśniowa 3
02-349 Warszawa
Kasprowicza 64
24 Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
ul. Mrówcza 243 lok. 314
04-697 Warszawa
Marymoncka 159 
25 Warszawska Grupa Nieruchomości Artur Wrzosek
Al.. Stanów Zjednoczonych 51/320A
04-028 Warszawa
Schroegera 72
26 Zarządzanie Nieruchomościami
Ireneusz Tomasz Lenarcik
ul. Mickiewicza 34/36 lok. 111
01-616 Warszawa 
Dorycka 4
Marymoncka 35
Marymoncka 161
Wrzeciono 20
27 Zarządzanie Nieruchomościami Remonty i Konserwacja "MarSz"                  Marek Szotyński
ul. Umińskiego 5 m 66
03-318 Warszawa
Magiera 22 
28 Wspólnota Mieszkaniowa            Lisowska 60                                                  Lisowska 60
29 Wspólnota Mieszkaniowa
Podczaszyńskiego 25
Podczaszyńskiego 25 
30 Współnota Mieszkaniowa
Kasprowicza 39
Kasprowicza 39
31 KO-RA Sp. z o.o.
ul. Perzyńskiego 12
01-883 Warszawa 
Broniewskiego 50, 52, 60, 62, 64, 66, 97;
Fontany 32;
Jarzębskiego 4,8;
Kasprowicza12,13,15,17,27,31,33a,41,
Kleczewska 20;
 Kochanowskiego 52;
 Lisowska 29,62;
Magiera 1,3,3a,4,5,6,8,8a,15,17a, 18,20,20a,23,24,24a,24b,25,25a,26,28, 28a,30   
Makuszyńskiego 8,10;
Perzyńskiego 8a;
Podczaszyńskiego 1/3, 5, 7/9;
Romaszewskiego 5A, 7, 11:
Staffa 38,40;
Swarzewska 38,46;
Żeromskiego 6,14,55/67
32 POSESOR Sp. z.o.o.
Zarządzanie Budownictwo Konsulting
ul. Zofii Nałkowskiej 11
01-886 Warszawa 
Aleja Zjednoczenia 3/9,11,13,15,17,21/23,25,27,29,31,33,40,41/45,44,47/51;
Cegłowska  19; 
Grodeckiego 4
Kasprowicza 30,32,34,38,40,42/44,46, 48, 50,58,60,62,66,81/85,105;
Kleczewska 46;
 Kulczycka 3;
 Leśmiana 6,10;
Marymoncka 37,39,41,43,45,47,69a,73,75; Oczapowskiego 2,4,6,8,10,12,14;
Pelplińska 30;
Podczaszyńskiego 14,16,23,27,29,31; Pruszyńskiego 3;
 Przybyszewskiego 32/34,44,48/54,51,53,55,64/68,73/77;
Reymonta 6,24,26,28,32;
Schroegera  75/79,76,81,87,89,90,93/97;
Skalbmierska 1,2,3,4,11,11a,13,14,15,16,17,18,21;
Żeromskiego 36/42,44/50,52/62,66/72,66/72a  
33 ZEST Sp. z o.o. Zarządzanie Nieruchomościami i Inwestycjami
ul. Wrzeciono 65 lok. uzytk. Nr 3
01-950 Warszawa
Antyczna 4,;
Dorycka 5,6,7,9;
Gajcego 7;
Kasprowicza 19, 68b, 74,76,78,80,82,88,90;
Lindego 12, 14, 14a, 16, 18;
Marymoncka 153,155,157,
Nocznickiego 9,13,17;
Podczaszyńskiego 8
Przy Agorze 5, 5a,7,8,10,14,14a,16a,18,18a, 20,21,23,25,26a,27;
Przytyk 3,5,6,7,9;
Wrzeciono 1,1a,3,7,11,17,28,32,34,35,36,37,42,45 45a,46,51a