Lokale użytkowe

Więcej informacji

Zespół Lokali Użytkowych ZGN w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Zespół Lokali Użytkowych realizuje działania związane z gospodarką lokalami użytkowymi przeznaczonymi do najmu.

Do właściwości Zespołu należy w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji zasobu lokali użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy,
 • nadzór nad bieżącą eksploatacją zasobem lokali użytkowych m.st. Warszawy,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji pustostanów lokali użytkowych,
 • prowadzenie ewidencji zawartych umów najmu,
 • nadzór nad prawidłowością̨ sporządzanych umów najmu lokali użytkowych,
 • wynajem powierzchni reklamowych,
 • przygotowywanie materiałów do ogłoszeń́ o konkursach ofert na najem lokali użytkowych,
 • ogłaszanie konkursów ofert oraz wynajem lokali z list poza konkursem,
 • udział w posiedzeniach komisji konkursowych ds. lokali użytkowych.

Zapraszamy Państwa również do kontaktu z pracownikami Zespołu Lokali Użytkowych ZGN w Dzielnicy Bielany (ul. Grębałowska 23/25, I piętro, pok. 109, tel. 22 67 05 310), którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących zasad najmu lokali użytkowych

e-mail: uzytki@zgn-bielany.waw.pl

Przydatne informacje:

 1. Akty prawne regulujące najem lokali użytkowych w m.st. Warszawie:
  1. Uchwała nr XIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 grudnia 2019 r. (z póź. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych,
  2. Zarządzenie nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 05.02.2020 r. (z póź. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.
 2. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki:

 1. Wniosek na najem lokalu użytkowego.
 2. Przykładowy wzór umowy najmu lokalu użytkowego.
 3. Przykładowy wzór porozumienia remontowego.
 4. Treść do wykorzystania w oświadczeniu stosownie do art. 777 § 1 pkt 4 i 5 kpc.
 5. Wniosek na najem garażu/boksu motocyklowego/ miejsca postojowego.
 6. Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony.
 7. Wniosek o umieszczenie reklamy.
 8. Wniosek na najem lokalu dla organizacji pozarządowych.
 9. Oświadczenie najemcy lokalu użytkowego o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zmieszanych.
 10. Oświadczenie najemcy lokalu użytkowego o ilości wytwarzanych odpadów komunalnych segregowanych.

Informacje znajdziesz na stronie warszawa19115.pl/-/najem-lokali-uzytkowych

Kierownik Zespołu Lokali Użytkowych:

Agnieszka Chmielewska

e-mail: agnieszka.chmielewska@zgn-bielany.waw.pluzytki@zgn-bielany.waw.pl

telefon: (22) 67 05 310