null

Sprawozdania z działalności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki. Zakład opracowuje plan rzeczowo-finansowy, który zawiera zadania przewidziane do realizacji, ich przewidywany koszt, źródła finansowania i termin wykonania. W pierwszym kwartale nowego roku Zakład sporządza roczne sprawozdanie z działalności, które następnie zatwierdza Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Zobacz:

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie za 2021 r.