null

Sprawozdania z działalności

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Podstawą gospodarki finansowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki jednostki. Zakład opracowuje plan rzeczowo-finansowy, który zawiera zadania przewidziane do realizacji, ich przewidywany koszt, źródła finansowania i termin wykonania. W pierwszym kwartale nowego roku Zakład sporządza roczne sprawozdanie z działalności, które następnie zatwierdza Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Zobacz:

Sprawozdanie za 2015 r.

Sprawozdanie za 2016 r.

Sprawozdanie za 2017 r.

Sprawozdanie za 2018 r.

Sprawozdanie za 2019 r.

Sprawozdanie za 2020 r.

Sprawozdanie za 2021 r.

Sprawozdanie za 2022 r.