null

Interwencje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

p.o. Dyrektora ZGN w Dzielnicy Bielany – Arkadiusz Przybylski oraz Zastępca Dyrektora – Piotr Frydrycki w każdy poniedziałek, w siedzibie ZGN Bielany, przyjmują interesantów na interwencjach w godzinach 13:00-15:00.

Osoby zainteresowane, celem uzgodnienia terminu interwencji, proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem ZGN Bielany:

Ważne:

Każda interwencja odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Zakładu prowadzącej Państwa sprawę.

Na interwencję należy się stawić z dokumentem określającym tożsamość (ochrona danych osobowych).

W przypadku braku możliwości pojawienia się Państwa na interwencji, prosimy o wcześniejszą informację.

W sytuacji, kiedy wcześniej wyznaczony termin interwencji ulegnie zmianie (np. z przyczyn wynikających z konieczności wykonywania obowiązków służbowych Dyrekcji Zakładu poza jego siedzibą) zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie o innym najbliższym możliwym terminie.

W sytuacji, gdy zachodzi konieczność reprezentowania głównego najemcy na interwencji, informacje o jego sytuacji będą udzielane jedynie osobie posiadającej pełnomocnictwo do występowania w jego imieniu (ochrona danych osobowych). Przed zapisaniem się na interwencję należy o tym poinformować sekretariat.

Jeśli w Państwa posiadaniu są dokumenty (za wyjątkiem korespondencji kierowanej do Państwa przez ZGN Bielany), które stanowią kluczowe informacje potwierdzające Państwa cel interwencji, warto je przedstawić na umówionym spotkaniu.

Przy zapisie na interwencje wymagane jest podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko osoby/osób zainteresowanych interwencją,
  • numer telefonu kontaktowego,
  • dokładny adres lokalu (mieszkalnego/użytkowego) / nieruchomości (terenu wokół budynku), którego będzie dotyczyła interwencja,
  • określenie tematu/celu interwencji.