null

Dostępność

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy znajduje się przy ul. Grębałowskiej 23/25 w Warszawie.
 2. Obsługa Mieszkańców prowadzona jest w punktach obsługi znajdujących się w siedzibie Zakładu, w szczególności na parterze budynku w 3 punktach obsługi mieszkańców (pomieszczenia zamknięte), możliwość obsługi interesantów przez pracowników komórek znajdujących się na wyższych kondygnacjach, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika ochrony, którego stanowisko pracy znajduje się na parterze.
 3. Do budynku Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grebałowska 23/25 prowadzi wejście od strony ul. Grębałowskiej, bezprogowe, bezpośrednio z poziomu chodnika. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu, tj. w godzinach 7.30-15.30.
 4. Biuro podawcze usytuowane jest na parterze budynku bezpośrednio przy wejściu do budynku
 5. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz na parterze.
 6. W budynku nie ma windy. W przypadku konieczności dotarcia klienta do właściwej komórki Zakładu, istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób,
 7. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na parkingu wewnętrznym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking ze szlabanem.
 9. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Dzwonek przywołujący w razie potrzeby pracownika ochrony. Dzwonek dla osób wchodzących do budynku usytuowany na ścianie budynku po prawej stronie drzwi wejściowych.
 11. W holu budynku, w pobliżu stanowiska ochrony, znajduje się miejsce do odpoczynku dla interesantów – ławka oraz stolik z krzesłami.
 12. Mała tablica ogłoszeń znajduje się przed wejściem do budynku.
 13. Tablica informacyjna z rozmieszczeniem poszczególnych komórek organizacyjnych usytuowana na parterze budynku na wprost drzwi wejściowych.
 14. Oznaczenie pomieszczeń biurowych poszczególnych komórek organizacyjnych – ciemne litery na jasnym tle.
 15. Możliwość wsparcia innej osoby – wskazanie pracowników do asysty w komórkach organizacyjnych lub zapewnienie asysty pracownika ochrony w przypadku pojawienia się osoby niepełnosprawnej.
 16. Brak pętli indukcyjnej.
 17. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego