Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł
 • Artykuł

  ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa tel.: (+48) 22 443 47 12 sekretariat fax: (+48) 22 325 44 98 e-mail: bielany.wnd@um.warszawa.pl Naczelnik Lech Górski Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany należy prowadzenie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności: prowadzenie spraw dotyczących określania lub zmiany stawki procentowej oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego...

 • Artykuł

  ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa tel.: (+48) 22 325 44 29 fax: (+48) 22 325 44 93 e-mail: bielany.wzl@um.warszawa.pl Naczelnik Barbara Skłodowska Wydział Zasobów Lokalowych przyjmuje interesantów po uprzednim umówieniu się telefonicznym. Zakres działania komórki: Sprawy gminnych zasobów lokalowych m.st. Warszawy, zasobu tymczasowych pomieszczeń, ochrony praw lokatorów, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz obniżek czynszów. Referat Najmu Lokali Mieszkalnych...

 • Artykuł

  ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa tel: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 215, 42 216 fax: 22 325 44 92 e-mail: bielany.wdg@um.warszawa.pl Naczelnik Filip Florczak Ewidencja działności gospodarczej CEIDG: tel.: (+48) 22 443 46 90, (+48) 22 443 46 91, (+48) 22 443 46 94 Zezwolenia na alkohol: tel.: (+48) 22 443 46 95, (+48) 22 443 46 96 Bielański Integrator Przedsiębiorczych: tel.: (+48) 22 443 47 02 Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany...

 • Artykuł

  ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 214, 42 318, 42 398 fax: (+48) 22 325 44 83 e-mail: bielany.wkp@um.warszawa.pl Naczelnik Szymon Lasocki tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 318 – Referat Promocji i Komunikacji Społecznej tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 398 – Referat Kultury tel.: (+48) 22 443 47 00 wew. 42 214 – Wieloosobowe stanowisko ds. partycypacji społecznej Do zakresu działania Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany należy w...