Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  W dniu 18.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zebrała się Komisja Konkursowa X edycji konkursu plastycznego „Bądź EKO na Bielanach”, organizowanego przez Dzielnicę Bielany m.st. Warszawy oraz Fundację Żyj z Pasją.

 • Artykuł

  Za nami XVIII Przegląd Zespołów Tanecznych „Taneczny Krąg” organizowany przez Bielański Ośrodek Kultury we współpracy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Celem Przeglądu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji tanecznych, umożliwienie pokazania swoich umiejętności, a także pokazania twórczości choreografów. 20 maja w CXXII LO im. Ignacego Domeyki przy ul Staffa 3/5 na parkiecie można było zobaczyć rywalizację 300 tancerzy w wieku 7-29 lat w różnych stylach tanecznych m.in....

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Kultury i Promocji w dniu 24 kwietnia 2023 r. Informacja o materiałach oraz projekcie uchwały w sprawie wniosku Bielańskiego Klubu Kombatanta przy Bielańskim Ośrodku Kultury, ul. Goldoniego 1 w Warszawie o przyznanie Panu Henrykowi Ratyńskiemu Odznaki...

 • Artykuł

  Burmistrz Grzegorz Pietruczuk wraz z Radą i Zarządem Dzielnicy Bielany zapraszają seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany do wzięcia udziału w wycieczkach integracyjno-aktywizujących – edycja wiosenno-letnia.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LIII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień...