Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Tym, co decyduje o bogactwie nadwiślańskiej przyrody, są przede wszystkim dzikie fragmenty koryta rzeki. Najpiękniejsze i najbardziej naturalne, choć przekształcone przez człowieka krajobrazy, znajdujemy na peryferiach miasta, w tym w granicach Bielan.

 • Artykuł

  Jednak dla mnie Bielany to przede wszystkim ludzie. Mam tu wielu znajomych i niemal całą rodzinę. Pisząc książkę, bardzo chciałem osadzić akcję w miejscu, które znam i które jest dla mnie ważne – mówi w rozmowie z „Naszymi Bielanami” Rafał Babraj, autor książek, scenarzysta gier komputerowych i były współpracownik naszej redakcji.

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro – sala konferencyjna). Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 30 z posiedzenia Komisji z dnia 11.08.2022 r. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci najemcy oraz przyznanie lub zamianę lokali komunalnych i socjalnych przekazanych Komisji przez Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy...

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.* Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach: 29.11.2021 r. i 27.01.2022 r. Omówienie stanu uchwalania planów Zagospodarowania przestrzennego na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Informacja Zarządu nt. najważniejszych zadań realizowanych w ostatnim półroczu przez Wydział Architektury Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy Sprawy różne, korespondencja....

 • Artykuł

  Szanowni Państwo, 27 września 2022 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 273 im. dr Aleksandra Landy przy ul. Balcerzaka 1 w Warszawie odbędą się wybory do Rady Samorządu Mieszkańców Wrzeciono. Teren działania Samorządu to obszar ograniczony ulicami: J. Kasprowicza, Przy Agorze, Marymoncka, T. Nocznickiego. Zapraszamy mieszkańców Osiedla Wrzeciono. Rada Samorządu Mieszkańców Wrzeciono.