Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LXII Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień...

 • Artykuł

  Uchwała Nr 266/LX/2024 Rady Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Domków Rodzinnych „Stare Bielany” – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), § 6 ust. 1 pkt 8 Statutu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr...

 • Artykuł

  Radosnych Świąt Wielkanocnych pełnych pokoju i nadziei. Wiosennego optymizmu i wiary w lepsze jutro, a także ciepłych chwil w gronie najbliższych życzy Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.). Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Rozpatrzenie skargi z 17.12.2023 r. na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Sprawy różne, korespondencja. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Wojciech...

 • Artykuł

  Powstał projekt Bielańskiego Centrum Integracji Senioralnej przy ul. Conrada tuż obok pętli autobusowej Chomiczówka. Koncepcja tego miejsca jest wyjątkowa. Zapewni seniorom nie tylko podstawowe wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ale także zadba o ich kondycję fizyczną i psychiczną.