Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 19 maja 2020 r. (wtorek) godz. 15:00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2019 r. oraz protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8 stycznia 2020 r. Informacja na temat stanu realizacji planów zagospodarowania...

 • Artykuł

  Miło nam poinformować, że Bielański Ośrodek Kultury otrzymał granty w wysokości 59 000 złotych na realizację programów kulturalnych!

 • Artykuł

  Koszenie parków i skwerów rozpocznie się od 18 maja b r., od zieleńca przy placu zabaw przy Broniewskiego. Trawa urosła tak bujnie, że przerasta ławki, ponadto ingeruje w rabaty i uniemożliwia wyrośnięcie bylin.

 • Artykuł

  Od 18 maja br. Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi obsługę klienta we wszystkich sprawach realizowanych przez urząd, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Obowiązuje telefoniczna rezerwacja wizyt.

 • Artykuł

  Kwiecień upłynął dzieciom z Przedszkola "Kasztanowego Ludka" pod hasłem edukacji zdalnej. Przedszkolaki miały dostęp do wszelkiego rodzaju aktywności, jakie proponowały im nauczycielki - nie zabrakło spotkań na żywo na platformie komunikacyjnej Zoom, filmików edukacyjnych przygotowywanych zgodnie z tematyką planów pracy dydaktyczno-wychowawczej czy szeregu prezentacji, materiałów dydaktycznych oraz kart pracy do samodzielnego wykonania w domu.

 • Artykuł

  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół publicznych i niepublicznych z dzielnic m.st. Warszawy - Żoliborza i Bielan. Termin nadsyłania prac: do 31 sierpnia 2020 r. Termin rozstrzygnięcia konkursy: wrzesień 2020 r.

 • Artykuł

  Rada Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawa (Dz.U. z 2018.1817 t.j.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, z 2019 r. poz. 13139), w...

 • Artykuł

  Na przełomie marca i kwietnia na ulicy Żeromskiego, vis-à-vis bielańskiego ratusza oraz na Placu Konfederacji, dzięki wsparciu Zarządu Dzielnicy Bielany, zakwitło prawie 20 tys. żonkili, tworząc piękne Pola Nadziei.

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 18 maja 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Aktualna sytuacja w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Bielany. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2019 rok. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok. Sprawy różne, korespondencja. ...

 • Artykuł

  ElektroEko przywraca pracę punktów odbioru elektrośmieci. Od najbliższej soboty 16 maja można będzie przynieść elektrośmieci m.in. na Parking przy Cmentarzu Północnym od ul. Pułkowej.

 • Artykuł

  Zapraszamy do lektury nowego numeru miesięcznika „Nasze Bielany”, a w nim: Koronawirus nie wstrzymuje budowy, Nowy dowódca JRG nr 6 przy al. Zjednoczenia...

 • Artykuł

  Informujemy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Studium to dokument sporządzony dla całego obszaru m.st. Warszawy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną miasta. Jego ustalenia są wytycznymi do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zmiana obejmie ściśle określony zakres tj. uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej w granicach...

 • Artykuł

  Informujemy o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Studium to dokument sporządzony dla całego obszaru m.st. Warszawy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną miasta. Jego ustalenia są wytycznymi do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 14 maja 2020 r. (czwartek) o godz.15.00 Posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania 1 Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2020 r. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z...

 • Artykuł

  Wykaz wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej z wózków/rowerów gastronomicznych - Uchwała nr 1654/2020 Zarządu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydzielonych obszarów, na których dopuszcza się prowadzenie obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Załącznik nr 1 do uchwały nr1654/2020 - Wykaz wydzielonych...

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 13 maja 2020 r. (środa) o godz.15.00 Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 24.04.2020 r. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu...

 • Artykuł

  Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji krwiodawstwa. 13 maja br. przy Urzędzie Dzielnicy Bielany.

 • Artykuł

  Wykaz miejsc do handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Bielany - Uchwała nr 1664/2020 Zarządu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc położonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego. Mapy miejsc M1. Przy Agorze 15 M2. Broniewskiego/Romaszewskiego M3. Cmentarz Wawrzyszewski – Kwitnąca i Horacego M4. Cmentarz Wawrzyszewski – Wólczyńska/Horacego ...

 • Artykuł

  Planuje się otworzyć przedszkola i oddziały przedszkole w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto stołeczne Warszawa od 18 maja 2020 r.

 • Artykuł

  Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs na najlepsze projekty i programy edukacji kulturalnej.

 • Artykuł

  Wykaz lokalizacji oraz harmonogram pracy mobilnych punktów zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych.

 • Artykuł

  UWAGA! Konkurs „Bądź EKO na Bielanach” przedłużony

 • Artykuł

  Wieloletni muzyk legendarnego zespołu T.LOVE/Mniek, od lat prowadzący karierę solową zagości online podczas tegorocznej majówki na Bielanach.

 • Artykuł

  Jeśli obecna sytuacja Cię przeraża, masz obawy o swoją przyszłość i swoich najbliższych, jeśli narasta napięcie w domu, czujesz strach i niepewność, potrzebujesz wsparcia i rozmowy – zadzwoń!

 • Artykuł

  Na nowym fanpage NASZE BIELANY będą na bieżąco zamieszczane informacje o zajęciach dla dzieci, młodzieży, seniorów, a także wykłady dotyczące historii Dzielnicy, transmisje z ważnych i ciekawych wydarzeń czy wreszcie o treningach, zumbie albo zajęciach pływackich

 • Artykuł

  Wszystkim muzułmanom z okazji rozpoczęcia Ramadanu życzymy, aby Wasze modlitwy, posty i wyrzeczenia przyniosły zdrowie, szczęście i pokój Waszym domom i Rodzinom. Ramadan Karim! Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

 • Artykuł
 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 (wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska w zakresie punktu 3) Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala widowiskowa 30 parter wejście od ul. Jarzębskiego). Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Informacja o...

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 28 kwietnia 2020r. (wtorek) o godz. 15.00. (wspólnie z Komisją Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy w zakresie punktu 3) Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala nr. 30 widowiskowa – parter wejście od ulicy A. Jarzębskiego) Proponowany porządek obrad: 1) Otwarcie...

 • Artykuł

  Zdajemy sobie sprawę, że epidemia nie zakończyła zjawiska przemocy domowej. Co więcej, konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. Stolica nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy.