Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Pasażerowie wracają z wakacji. Od piątku 1 września stacjonarne Punkty Obsługi Pasażerów będą działały dłużej. Wiele spraw związanych z biletami WTP można załatwić bez wychodzenia z domu. A Warszawską Kartę Miejską można otrzymać pocztą – korzystając z internetowych rozwiązań.

 • Artykuł

  Kontynuujemy szeroko zakrojone remonty i modernizacje bielańskich placówek oświatowych. Prace prowadzone są w wielu miejscach m.in. w Szkole Podstawowej nr 369 i nr 223 czy w Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka.

 • Artykuł

  W niedzielę odbył się finał 40. konkursu Warszawa w kwiatach. W Multimedialnym Parku Fontann podczas wielkiego kwietnego pikniku ogłoszono laureatów tegorocznej edycji plebiscytu. Mieszkańcy i zarządcy docenieni zostali za piękne, wielogatunkowe ukwiecenia, troskę o przyrodę i kompleksowe aranżacje zieleni wokół budynków.

 • Artykuł

  Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania w Centralnym Rejestrze Wyborców (część A – obywatele polscy) Mieszkasz w Warszawie, ale nie masz tutaj meldunku? Jeśli chcesz głosować w każdych wyborach/referendach w Warszawie – złóż wniosek o wpisanie do stałego obwodu głosowania. I. PRZEZ INTERNET – usługa będzie uruchomiona od 1.09 Skorzystaj z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji(otwiera się w nowej...

 • Artykuł

  Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. W URZĘDZIE Wymagane Dokumenty Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu...

 • Artykuł

  Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Wymagane Dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania podpisany przez wyborcę, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia...

 • Artykuł

  Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. PRZEZ INTERNET Skorzystaj z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – link do usługi W URZĘDZIE Wymagane Dokumenty: Wniosek wyborcy w sprawie zmiany miejsca głosowania Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). Wniosek składa...

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25 – 31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00 – 16.00. Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z...

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w edycji jesiennej Bielańskiej Akademii Seniora! Jej uczestnicy będą mogli korzystać z zajęć w formie wykładów otwartych i warsztatów o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz rozwijającym zainteresowania i umiejętności (spotkania z ludźmi kultury, nauki, sztuki).

 • Artykuł

  W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej terminu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na 15 października 2023 r., informujemy o możliwości zgłaszania się do pracy w obwodowych komisjach wyborczych w Dzielnicy Bielany.

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.) Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji 8 maja 2023 r. i 6 czerwca 2023 r. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym nr III do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2023 rok (Druk 414.01) ...

 • Artykuł

  Rozpoczęliśmy remont ul. T. Gajcego, która zmieni się nie do poznania. Zostanie skanalizowana, na znacznej długości zyska nową asfaltową nawierzchnię wraz z chodnikami. Tym samym na jezdni zniknie trylinka i poprawie ulegnie komfort podróżujących tam kierowców.

 • Artykuł

  W nowym roku szkolnym na Bielanach rozegrana zostanie kolejna, siódma już edycja SnooKids Grand Prix. To cykl dziesięciu turniejów snookera dla dzieci do 10. roku życia. Urząd Dzielnicy Bielany razem ze Snookerowym Klubem Sportowym, organizatorem turniejów, zapraszają najmłodszych do udziału w rywalizacji przy stole bilardowym.

 • Artykuł

  Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 18 ust. 1 pkt 1, § 17 ust. 2 i § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305), zwołuję LVI Sesję Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na dzień...

 • Artykuł

  Zapisz swoje dziecko na 6. Bielański Wieczór Lekkoatletyczny, cykliczną imprezę sportową skierowaną do najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy.

 • Artykuł

  Dziewiętnastowieczne topialnie łoju, wyjątkowo cuchnący wątek historii naszej dzielnicy, stanowiły istotną gałąź tutejszego przemysłu.

 • Artykuł

  Betonowy plac przy al. Zjednoczenia zamieni się w pełną zieleni przestrzeń, bardziej dostępną dla mieszkańców. Zniknie niemal 300 m kw. utwardzonej powierzchni i pojawią się nowe nasadzenia – łącznie około 3 tys. roślin. To kontynuacja inwestycji, której pierwszy etap zakończono kilka miesięcy temu.

 • Artykuł

  Wszystkich Seniorów z Bielan zapraszamy na spotkanie przy ognisku.

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy (V piętro – sala konf.), ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radiowo Północ. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 04.07.2023 r. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Architektury...

 • Artykuł

  Rusza nowa edycja konkursu Ulubiona Księgarnia Warszawy. W tym roku każdy będzie mógł zgłosić księgarnię do tego wyróżnienia, a potem wziąć udział w głosowaniu.