Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Przedszkole nr 181 „Wesołe Nutki” w roku szkolnym 2022/23 postawiło na realizację projektów, które szczególną uwagę kładą na: jakość współpracy placówki z rodzicami, na ponadczasowe wartości czyli wychowanie do wrażliwości na prawdę, dobro i piękno oraz rozwój emocjonalny dzieci. Wszystkie wyżej wymienione cele chcemy osiągnąć dzięki realizowaniu m.in. takich projektów jak: Międzynarodowy Projekt Edukacyjny – „Z kulturą mi do twarzy”, „Przedszkole promujące wychowanie ku wartościom” „Mały Miś...

 • Artykuł

  Miś jest największym przyjacielem dziecka od najmłodszych lat – można go przytulić, gdy są smutki, można mu powiedzieć do uszka największe sekrety, można się z nim bawić i świętować. Wiele radości dostarczają dzieciom te pluszowe zabawki każdego dnia, a szczególnym zainteresowaniem cieszą się w czasie obchodów Święta Pluszowego Misia. Z końcem listopada 2022 roku Mali Odkrywcy mieli wyjątkową okazję spędzić w przedszkolu czas w towarzystwie niezwykłego Gościa. Duży Miś Teddy Eddie, który...

 • Artykuł

  Idea przedszkolnego wolontariatu jest realizowana w Przedszkolu Nr 236 „Mali Odkrywcy” od kilku lat. Nauczyciele podejmują działania mające na celu poznawanie przez dzieci znaczenia pomagania i zachęcają przedszkolaków do niesienia różnych form pomocy. Tradycyjnie każdego roku starszaki uczestniczyły w spotkaniu „Czy przedszkolak może pomagać?” prowadzonym przez psychologa, podczas którego wspólnie ustaliły jak można pomagać rówieśnikom, osobom dorosłym, ale i zwierzętom i otaczającemu...

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.) Proponowany porządek obrad Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego, Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2022 rok. Przyjęcie planu pracy Komisji Architektury i Planowania Przestrzennego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na 2023 rok. Sprawy różne,...

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna, pok. 506 – V p.) Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego za 2022 rok. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego na 2023 rok. Zarządzenie wyborów do Rady Samorządu Mieszkańców Ruda – jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Bielany...