Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

 • Artykuł

  Nabór kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025 Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy nadanego uchwałą Nr 20/V/2015 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, zmienionej uchwałą Nr 114/XXXII/2021 Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 1 lipca 2021 r., Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza nabór...

 • Artykuł

  Nabór kandydatów na przedstawicieli mieszkańców – członków Rady Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy kadencji 2022 – 2025

 • Artykuł

  120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w budynku przy ul. Towarowej 25a. Dzięki współpracy m.st. Warszawy z Alior Bankiem oraz UNICEF, rozpoczyna działalność Centrum Edukacji i Rozwoju.

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania* Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wykonania badań dot. hałasu drogowego na ulicach Wólki Węglowej. Informacja Zarządu Dzielnicy Bielany dotycząca: postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę zakładu przetwarzania odpadów BYŚ przy ul. Wólczyńskiej 249; realizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy działań w zakresie edukacji...