Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym* Proponowany porządek obrad Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 1 grudnia 2021 r. Sprawozdanie z działalności przedszkoli. Przyjęcie sprawozdania Komisji za 2021 rok. Omówienie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2022 rok. Sprawy różne, korespondencja. Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Ilona Popławska Zaproszeni goście: ...

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania* Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 21 z posiedzenia Komisji z dnia 14.10.2021 r. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego za 2021 rok. Przyjęcie planu pracy Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego na 2022 rok. Sprawy różne, korespondencja. Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Samorządowej i Dialogu Społecznego Rady...

 • Artykuł

  Maria i Kazimierz Piechotkowie w swoich Wspomnieniach architektów opisują projektowane przez siebie w latach 50.-60. bielańskie osiedla, ale także przywołują miejsca, w których na Bielanach mieszkali, począwszy od 1954 roku aż do końca życia (pan Kazimierz odszedł w 2010, pani Maria w 2021 roku). Przedstawiamy fragmenty z obszernej i bogato ilustrowanej publikacji, przygotowanej przez Dom Spotkań z Historią.

 • Artykuł

  Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania* Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dn. 26 października 2021r. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy za 2021 rok. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy na 2022 rok. Sprawy różne, korespondencja. Zakończenie posiedzenia...

 • Artykuł

  W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany na lata od 2018 r. do 2027 r. oraz Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2018 r. do 2027 r., Lasy Miejskie — Warszawa informują, że w I kwartale 2022 r. przeprowadzane będą prace związane z wycinką drzew w następujących...