Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  W dniu 8 marca 2024 r. (tj. piątek) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych przez Komisarza Wyborczego, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 • Artykuł

  Dzieci z Przedszkola 422 corocznie w czasie ferii zimowych „wyruszają” w podróż po najciekawszych zakątkach świata. W minionych latach poznawały Europę oraz inne kontynenty, co jest związane z przynależnością Przedszkola do Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W tym roku „podróż” nie była daleka, a jej inspiracją było powiedzenie „Cudze chwalicie swego nie znacie”. Warszawa, bo o niej mowa, jest miastem wyjątkowym, ponieważ Stare Miasto w Warszawie, zostało wpisane na listę UNESCO w 1980...

 • Artykuł

  Takiej imprezy karnawałowej na Bielanach jeszcze nie było! Jeden weekend, a w jego trakcie koncerty znanych gwiazd, dyskoteki po staremu i nowemu czy pełen atrakcji bal dla dzieciaków!

 • Artykuł

  Ponad 245 tys. drzew zinwentaryzowano na terenie zarządzanym przez m.st. Warszawę za pomocą mapy pni drzew. To kolejne narzędzie do ochrony stołecznych drzew, zebrane dane posłużą dbaniu o miejską zieleń.

 • Artykuł

  ODWOŁANE. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji – 4 grudnia 2023 r. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2023 roku. Zaopiniowanie planu pracy Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy na 2024 rok. Sprawy różne, korespondencja. Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Rady Dzielnicy...