Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Ponad trzy lata temu rozpoczęła się współpraca pomiędzy Państwową Strażą Pożarną a Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej. W Polsce zaowocowała ona wdrożeniem programu edukacyjnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa -"Bezpieczne życie". Program zrealizowano już w Gdyni, Olsztynie i Bartoszycach. Dzielnica Bielany wprowadza go jako pierwsza w Warszawie. Celem programu jest poszerzanie wiedzy i umiejętności przydatnych w sytuacjach zagrożeń, a także podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa....

 • Artykuł

  Bielańskim zwyczajem stały się już uroczystości organizowane z okazji Święta Niepodległości na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, przy pomniku patrona tej uczelni – Józefa Piłsudskiego. AWF – przypomnijmy – powstała w 1929 roku, jako Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, właśnie z inicjatywy marszałka Piłsudskiego, którego imię otrzymała w 1935 roku. Uroczystość zorganizowana we wtorek 11 listopada bieżącego roku odbyła się przy pięknej, słonecznej pogodzie. Zebranych powitał...

 • Artykuł

  W 1992 roku z inicjatywy Rady Europy i pod patronatem Unii Europejskiej zorganizowane zostały po raz pierwszy Europejskie Dni Dziedzictwa (European Heritage Days). Koordynatorem obchodów była przez 6 lat Fundacja Króla Baudouina z Brukseli natomiast od dwóch lat funkcję tę pełni Centro National de Cultura w Lizbonie. Polska w tym projekcie uczestniczy od 1993 roku. W tym roku nasz kraj uczestniczy po raz 10 jako jeden z 47 państw europejskich. Europejskie Dni Dziedzictwa mają za zadanie...

 • Artykuł

  Data 12 września 2003 roku zapewne trwale wpisze się w historię kultury Bielan, a przede wszystkim Wólki Węglowej. Tego dnia otwarto tak długo oczeki-waną filię Bielańskiego Ośrodka Kultury „Przy Estrady” Jest to najdalej wysunięty na północ przyczółek kulturalny w Warszawie. Otwarcia placówki dokonał burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Cezary Pomarański i dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury Wanda Ścieżańska. Kierownictwo ośrodka powierzono pani Agacie Gąsiorowskiej. W...

 • Artykuł

  W dniu 5 września 2003 r. w kościele św. Zygmunta na Bielanach odbyła się uroczysta msza św. inaugurująca rok szkolny 2003/2004. We mszy św. uczestniczyli m.in. poseł Bartłomiej Szrajber, Z-ca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Ewa Krawczyk, przedstawiciele władz Dzielnicy Bielany: Burmistrz Cezary Pomarański, Z-ca Burmistrza Maciej Więckowski, Członek Zarządu Ryszard Podczaski, Przewodniczący Rady Aleksander Kapłon oraz uczniowie z bielańskich szkół. Na zakończenie uroczystości...