Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Policjanci z Bielan rozbili gang okradający starszych ludzi metodą „na krewnego”. Przestępcy wpadli na gorącym uczynku, kilka minut po tym, jak wyłudzili od jednej z mieszkanek Bielan 40.000 złotych. A wszystko zaczęło się od tego, że grupę podejrzanie zachowujących się osób zauważył policjant, który po służbie wybrał się na spacer z dzieckiem. Dochodziła godzina 16.30, gdy jeden z policjantów Sekcji Kryminalnej, po służbie, poszedł z dzieckiem na spacer. Kiedy przechodził ulicą...

 • Artykuł

  27 kwietnia br. odbyła się IX sesja Rady Dzielnicy Bielany. W porządku sesji były dwa projekty uchwały części radnych PiS – o odwołanie Michała Sikorskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Bielany oraz o odwołanie Zbigniewa Dubiela ze stanowiska Burmistrza Dzielnicy Bielany. Michałowi Sikorskiemu wnioskodawcy zarzucili m.in. lekceważenie i nieprzestrzeganie przepisów prawa, statutu i regulaminów. We wniosku o odwołanie zarzucono także przewodniczącemu stosowanie kryteriów...

 • Artykuł

  11 kwietnia br. odbyło się Dzielnicy Bielany VII posiedzenie Rady m. st. Warszawy. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z VI sesji. Podczas posiedzenia rady odbyło się ślubowanie nowego radnego, Waldemara Wasiewicza z PiS, który objął mandat, po śmierci radnej Agaty Gąsiorowskiej. Radni przegłosowali 3 wnioski dotyczące zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy. Kolejnym punktem rozpatrywanym przez radnych był projekt wykazu lokali użytkowych,...

 • Artykuł

  Obrady VIII sesji Rady Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, które odbyły się 20 kwietnia, prowadził przewodniczący Rady Dzielnicy Michał Sikorski. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wniosku o zmiany w załączniku dzielnicowym do budżetu m. st. Warszawy na 2007 r., a następnie uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Specjalistycznej...

 • Artykuł

  1 marca bieżącego roku odbyła się VI sesja Rady Dzielnicy Bielany. Radni Bielan przyjęli protokoły z obrad IV i V sesji oraz ustalili porządek obrad. Zajmowano się m.in. stanowiskiem Rady w sprawie przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska. Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany w swoim stanowisku uznała, że ze względu na fakt, że północno-zachodnie tereny dzielnicy, są szczególnie dotknięte...