Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Powstała nowa platforma internetowa dla wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami lokalnymi (samorządy, fundacje, organizacje pozarządowe) w dziedzinie tworzenia nowych miejsc pracy i pobudzania rozwoju lokalnego. Platforma umożliwia korzystanie z najlepszych pomysłów, sprawdzonych w innych regionach, a nawet krajach UE. Ułatwia poszukiwanie partnerów do współpracy i umożliwia wymianę opinii na forum. Nazwa projektu to „Linking local actors" (Łączenie podmiotów lokalnych). Projekt jest...

 • Artykuł

  Przed rozpoczęciem dyskusji nad porządkiem obrad, Przewodniczący Rady Michał Sikorski przekazał głos burmistrzowi Zbigniewowi Dubielowi, który poinformował zebranych o podpisaniu w dniu 12 lipca br. umowy na budowę siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany pomiędzy Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta a firmą MITEX Sp.z o.o. Po przekazaniu tej radosnej dla nas informacji radni przystąpili do omawiania zaplanowanych tematów. Jako pierwsza pojawiła się sprawa podjęcia uchwały w sprawie wniesienia...

 • Artykuł

  W siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej, 12 lipca br. w obecności Zarządu Dzielnicy Bielany: burmistrza Zbigniewa Dubiela, zastępcy burmistrza Marka Kellera i członka Zarządu Grzegorza Pietruczuka została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany". Umowę w imieniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, działającego w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy podpisał p.o....

 • Artykuł

  W dniu 22 czerwca br. XI Sesję Rady Dzielnicy Bielany tworzył Przewodniczący Rady Michał Sikorski. Na wstępie radny Kamil Tyszkiewicz zgłosił rezygnację z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady. Do porządku obrad radni zgłosili dodatkowo 1 punkt, a Zarząd 6: w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenach niektórych miejsc i obiektów w m. st. Warszawie, wyrażenie opinii o projekcie wykazu Nr 3 lokali mieszkalnych...

 • Artykuł

  W dniu 30 maja br. X Sesję Rady Dzielnicy Bielany otworzył Przewodniczący Rady Michał Sikorski. Na wstępie radny Waldemar Maciejewski poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci wieloletniego radnego, wiceprzewodniczącego Rady i członka Zarządu Gminy Bielany Kazimierza Szymańskiego. Do porządku obrad radni zgłosili dodatkowo 5 punktów: o wyrażenie zgody dla niektórych radnych na pracę w trzeciej komisji, wyrażenie opinii o projekcie wykazu Nr 2 lokali mieszkalnych...