Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  W dniach 29 – 30 listopada w budynku Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. Przybyszewskiego 70/72, przygotowane są przez Bank Żywności SOS kosze na żywność. Zebrana żywność zapełni stoły najuboższych mieszkańców Warszawy, a przede wszystkim będzie skierowana do osób bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych, znajdujących schronienie w placówkach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Uprzejmie prosimy, aby żywność była wkładana do koszy wg asortymentu z długim...

 • Artykuł

  Dom Dziecka nr 1, czyli Nasz Dom im. Maryny Falskiej w odchodzi już 88. rocznicę powstania. Na uroczystości zebrali się licznie obecni, jak i dawni wychowankowie Naszego Domu. Wspólnie przeżywali wzruszenia i emocje, słuchając przygotowanego przez młodych wychowanków Naszego Domu programu poetyckiego, pełnego piosenek i wierszy, które przypomniały zebranym historię placówki. O przeszłości Domu opowiadała również wystawa zatytułowana: Nasz Dom na Bielanach. Prezentowana była od 5...

 • Artykuł

  Od kilku miesięcy trwa rozbudowa budynku Komisariatu Policji przy ul. Broniewskiego 58. Przedmiotowy budynek zaprojektowano jako nadbudowę istniejącego parterowego budynku z częściowym podpiwniczeniem. Część parterową przeznaczona jest do rozbiórki, natomiast na pozostałych ścianach piwnicznych zaprojektowane są dwie nowe kondygnacje. Ze względów technicznych częściowo zostało powiększone też podpiwniczenie. Budynek zaprojektowano z funkcjonalnym podziałem na trzy części części: l...

 • Artykuł

  Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu można całkowicie zapobiec – wystarczy, by kobieta w okresie ciąży nie spożywała napojów alkoholowych. Dlatego też Dzielnica Bielany już od kilku miesięcy prowadzi intensywną kampanię profilaktyczną pt. "Ciąża bez alkoholu". W jej ramach prowadzone są szkolenia dla grup zawodowych, przed którymi stoją wyzwania związane z przygotowaniem się do wczesnego rozpoznawania oraz pracy z dziećmi chorymi na FAS. W listopadzie na terenie Dzielnicy Bielany odbyły się...

 • Artykuł

  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz serdecznie zaprasza na bezpłatne badania profilaktyczne finansowane przez NFZ: Badania mammograficzne w ramach programu "Profilaktyka raka piersi" Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, ubezpieczonych w NFZ, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat oraz nie miały zdiagnozowanych zmian nowotworowych w piersiach. W przypadku wykonywanej wcześniej mammografii należy...