Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. W URZĘDZIE Wymagane Dokumenty Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Pisemna zgoda osoby, mającej być pełnomocnikiem. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany) wyborcy (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu...

 • Artykuł

  Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Wymagane Dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania podpisany przez wyborcę, którego zaświadczenie ma dotyczyć. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia...

 • Artykuł

  Wniosek w sprawie zmiany miejsca głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. PRZEZ INTERNET Skorzystaj z usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji – link do usługi W URZĘDZIE Wymagane Dokumenty: Wniosek wyborcy w sprawie zmiany miejsca głosowania Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu). Wniosek składa...

 • Artykuł

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25 – 31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00 – 16.00. Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z...

 • Artykuł

  Zapraszamy do udziału w edycji jesiennej Bielańskiej Akademii Seniora! Jej uczestnicy będą mogli korzystać z zajęć w formie wykładów otwartych i warsztatów o charakterze edukacyjnym, artystycznym oraz rozwijającym zainteresowania i umiejętności (spotkania z ludźmi kultury, nauki, sztuki).