Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

Wyświetlam wyniki dla tagu: przemoc w rodzinie
  • Artykuł

    W ujęciu społecznym oraz psychologicznym rodzina powinna spełniać wiele istotnych funkcji: prokreacyjną, ekonomiczną, wychowawczą, wspólnotową oraz opiekuńczą. We współczesnych rodzinach coraz częściej dostrzega się występowanie różnorodnych problemów, kryzysów czy dysfunkcji. Szczególnego znaczenia nabierają trudności z pełnieniem funkcji rodzicielskiej, której zadaniem jest zaspokojenie potrzeb uczuciowych zarówno rodziców, jak i dzieci.

  • Artykuł

    Od 1 września m.st. Warszawa ruszyło z kampanią „Sztuka reagowania na przemoc”. Motywem przewodnim akcji jest sygnalizowanie przemocy domowej i wołanie o pomoc. Kampania dotyczy głównie trzech grup osób zależnych, czyli dzieci, osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

  • Wydarzenie

    28 lutego 2023 r. Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (w tym wśród rodzin z uzależnieniem) na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”.