Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Przedszkole nr 308 „Krasnala Hałabały” dzięki uprzejmości mamy Antka z grupy „Pszczółek”, Pani Aleksandry Szymańczyk stało się placówką dyplomatyczną. Mieliśmy bowiem zaszczyt gościć przedstawicieli Republiki Estońskiej, m.in. małżonkę ambasadora Estonii. Przedszkolaki z grupy "Pszczółki" powitały gości, prezentując krótki program artystyczny. Dzięki przygotowanej przez naszych gości prezentacji multimedialnej, dzieci poznały kulturę, zwyczaje Estonii oraz ważne miejsca i symbolikę estońskiej...

 • Artykuł

  Marzec 2019 O czym szumią Dęby Młocińskie? Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dęby Młocińskie”, należący dotąd do Huty ArcelorMittal, wkrótce zostanie udostępniony mieszkańcom. Z tej okazji przybliżę Państwu krótką historię tego malowniczego zakątka. Część lasku rozciągającego się pomiędzy ulicami Michaliny i Encyklopedyczną a terenem huty od dawna nazywana jest „Syberią”. Skąd wzięła się tu nazwa tej odległej, mroźnej krainy? Jej pochodzenie niestety wciąż pozostaje tajemnicą. Wiadomo...

 • Artykuł

  Październik 2019 Średniowieczny Wawrzyszew Jak powszechnie wiadomo, niezbyt urodziwy rejon warszawskich Bielan nie zawsze był konglomeratem mamucich blokowisk i może się szczycić niezwykle szacowną metryką. O jego wiejskiej przeszłości mówią zabytkowe kapliczki, cmentarz i Stawy Brustmana, ale wszystkie te obiekty powstały zaledwie w XIX w. i tylko kościół parafialny sięga swą historią daleko wcześniejszych czasów. Po raz pierwszy książęca osada została odnotowana w 1367 r. pod...

 • Artykuł

  Wrzesień 2019 Pionierzy nieupamiętnieni Pokryta śniegiem, piaszczysta pustynia zwana na Polami Bielańskimi, stała się 1 stycznia 1927 r. świadkiem zdumiewającej uroczystości wkopania (bo nie wmurowania!) kamienia węgielnego pod osiedle mieszkaniowe spółdzielni „Zdobycz Robotnicza”. Otej inicjatywie budowlanej parlamentarnego koła PPS pisaliśmy już wielokrotnie, a istniejąca do dziś kolonia obchodzić będzie niedługo setny jubileusz, w pełni zasługując na miano bielańskiej starówki....

 • Artykuł
 • Artykuł

  Listopad 2019 Średniowieczne Młociny Okoliczności założenia i dostania się na karty historii książęcej wsi Młociny są niemal tożsame z początkami Wawrzyszewa, którego najwcześniejsze dzieje opisaliśmy w poprzednim odcinku cyklu. Obie osady zostały wymienione w roku 1367 w dokumencie sygnowanym przez papieża Urbana VI, a dotyczącym kwestii płacenia dziesięciny, która wywołała spór między diecezją poznańską a parafią w Zgierzu (dzisiejszym Zegrzu). Wioska została założona około połowy...

 • Artykuł

  Maj 2019 Niedoszłe kino Piechotków Majowe otwarcie Centrum Handlowego „Młociny” to jednocześnie moment, w którym Bielany po raz pierwszy w swych dziejach zyskały nowoczesne kino. To niebywałe, ale jako jedyna z przedwojennych, a obecnie jedna z najbardziej ludnych dzielnic Warszawy dotychczas go nie posiadały! Rzecz wydaje się o tyle dziwna, że w czasach komunizmu, począwszy od schyłku lat czterdziestych kina wyrastały w mieście jak grzyby po deszczu, w erze przedtelewizyjnej szczodrze...

 • Artykuł

  Styczeń/Luty 2019 Wólka Węglowa na nowo odkryta W historiografii poświęconej Bielanom położona na ich peryferiach Wólka Węglowa nie doczekała się bardziej wnikliwych analiz i obserwacji. Zawsze żyła własnym życiem i w odróżnieniu od „miejskich” Bielan popadała w kompleksy, powszechnie kojarzona tylko z cmentarzem i traktowana jako wioska bez ciekawej historii. Także w moim przewodniku historycznym informacje o dziejach Wólki były nader skąpe, na czym zaciążył przede wszystkim brak dostępu...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Grudzień 2019 Miasto-Ogród Młociny. Rzecz o niespełnionym marzeniu Ponad sto lat temu na terenie Młocin planowano budowę dwóch rozległych osiedli, projektowanych w myśl angielskiej koncepcji miasta-ogrodu. Wizjonerskie plany pokrzyżowała I wojna światowa. Budowane w dwudziestoleciu międzywojennym osiedle Młociny-Park nawiązywało do tych pomysłów, ale już w znacznie skromniejszym wydaniu. Twórcą idei miasta-ogrodu (ang. garden-city) był angielski społecznik Ebenezer Howard. Na przełomie...

 • Artykuł

  Wrzesień 2019 Zapomniana Placówka Między warszawską hutą a Cmentarzem Komunalnym Północnym znajduje się niewielka osada, założona prawie sto lat temu „na surowym korzeniu”. Wśród licznych zakładów przemysłowych i kamieniarskich kryją się pozostałości dawnej zabudowy. Latem 1921 r. zawiązała się spółdzielnia mieszkaniowa „Placówka”, która wykupiła grunta położone na południowy zachód od Młocin pośród pól należących do wsi Gać i Wólka Węglowa. W skład zarządu wchodzili m.in. inżynierowie...

 • Artykuł

  Czerwiec 2019 „Samowarkiem” do Młocin Mistrz Mieczysław Fogg śpiewał przed laty: „Ile statków zasapanych, na Młociny, na Bielany, kogo wiozły na te randki, kto by zgadł…”. Jednak oprócz słynnych statków, do Młocin i Bielan przed wojną przez pewien czas kursowały sapiące pociągi, żartobliwie zwane „samowarkami” od gęstego dymu z kominów lokomotyw. Las Bielański od czasów króla Jana Kazimierza przyciągał liczne grono odwiedzających, zaś u schyłku XIX w. warszawiacy na nowo „odkryli”...

 • Artykuł
 • Artykuł

  Grudzień 2019 Karczmy bielańskie Zbliżające się święta zaprzątają uwagę i angażują Polaków coraz bardziej w kierunku nie tyle strawy duchowej, co zadbania o pokarm całkiem cielesny. W dawnych czasach panowała większa równowaga w postrzeganiu obu tych aspektów celebracji świąt Bożego Narodzenia, natomiast cotygodniowy dzień święty rządził się po wsiach i miasteczkach niepisanym, ale skrupulatnie przestrzeganym prawem – najpierw do kościoła, potem do karczmy. Od czasów Średniowiecza...

 • Artykuł

  Lipiec 2019 Centrum Kaskada, czyli kosmiczny „Serek” Przetrząsanie wciąż pęczniejącego domowego archiwum owocuje czasem zaskakującymi znaleziskami. To trochę, jak w wielkich muzeach świata, w których o przypadkowe „odkrycie” w przepastnych magazynach zbiorów jest łatwiej niż na stanowisku archeologicznym. Tym razem wpadły mi w ręce materiały związane z konkursem rozpisanym przez SARP w roku 1968, a dotyczącym nowego centrum usługowego dzielnicy Żoliborz. Tak, to nie przejęzyczenie,...

 • Artykuł

  Czerwiec 2019 SAM Bielański, czyli sztuka zakupów sprzed półwiecza Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku na terenie dzisiejszych Starych Bielan próżno było szukać dużych i nowoczesnych sklepów spożywczych. Szczytem luksusu na miarę epoki gomułkowskiej były „Delikatesy” przy ul. Kasprowicza 52 – sklep względnie duży, ale tradycyjnie urządzony, wąski jak kiszka, ponieważ naprzeciw frontowych witryn ciągnął się rząd lad sprzedażowych, który pozostawiał tylko ciasne przejście....

 • Artykuł
 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 26 lutego 2020 r. (środa) o godz.16.00 Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ul. Żeromskiego 29, piętro V, sala konferencyjna. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.11. 2019 r. i 27.11.2019 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji...

 • Artykuł

  Bartosz Celiński Małgorzata Sytkowska Zofia Hałaj Matylda Dubin Aleksandra Sawczuk

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 24 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17:15 Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29 (sala konferencyjna – V p.). Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Podsumowanie dyskusji dot. hałasu i uciążliwości zapachowej w rejonie Młocin, Radiowa i Wólki Węglowej z posiedzenia Komisji dnia...

 • Artykuł

  Bartosz Celiński Michał Wilk Ola Talarek Mateusz Mossakowski

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi nabór kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. Zainteresowani mieszkańcy* proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, pok. 337, III piętro, celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców** Dieta wynosić będzie: 500,00 zł – przewodniczący, 400,00 zł – zastępca przewodniczącego, 350,00 zł – członek komisji...

 • Artykuł

  Jak co roku, we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o godzinie 11:00, począwszy od pierwszej niedzieli 1 marca aż do Niedzieli Palmowej 5 kwietnia 2020 r. w bielańskim Pokamedulskim Kościele odprawiane będą uroczyste Msze wielkopostne. Muzyka jaką usłyszymy, to najbardziej archaiczny, zachowany do dziś chorał gregoriański. Nie stracił nic z aktualności tekstów - teksty są używane w niezmienionej formie od kilkunastu wieków. Kantorzy z zespołu Bornus Consort, czołowego polskiego zespołu muzyki...

 • Artykuł
 • Artykuł

 • Artykuł

 • Artykuł

  Styczeń to dla Kasztanowych Ludków czas pełen warsztatów. 15 stycznia przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w kolejnych warsztatach ceramicznych. Tym razem dzieciaki z ogromnym zaangażowaniem lepiły z gliny pingwiny. Oddając się pracy twórczej, jednocześnie słuchały ciekawostek na temat tych zwierząt. Można powiedzieć, że dzieci łączyły przyjemne z pożytecznym, ponieważ w trakcie warsztatów ćwiczyły motorykę małą, zdobywały nowe wiadomości o świecie zwierząt, by na koniec cieszyć się...

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi nabór kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. Zainteresowani mieszkańcy* proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29, pok. 337, III piętro, celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców** Dieta wynosić będzie: 500,00 zł – przewodniczący, 400,00 zł – zastępca przewodniczącego, 350,00 zł – członek komisji...

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 17 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16.30 Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (V piętro - pokój 513) Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu nr 12 z posiedzenia Komisji z dnia 22.01.2019 r. Zaopiniowanie wniosków o regulację tytułu prawnego do lokalu po śmierci...

 • Artykuł

  ,,Kochamy was, kochamy całym sercem I radości chcemy dać Wam jak najwięcej. Nasze buzie uśmiechnięte Dziś życzenia ślą przepiękne Żyj Babuniu, żyj Dziadziuniu latek sto!” Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, są takie dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Dnia 21 stycznia oraz 28 stycznia 2020r. odbyły się w naszym przedszkolu wspaniałe uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka....

 • Artykuł

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł/ mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł/ mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie. Więcej na stronie: https://czysta.um.warszawa.pl

 • Artykuł

  Urząd Dzielnicy Bielany prowadzi nabór kandydatów do pracy w Obwodowych Komisjach Wyborczych Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. Zainteresowani mieszkańcy* proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, pok. 337, III piętro, celem umieszczenia na tzw. liście rezerwowej wyborców** Dieta wynosić będzie: 500,00 zł – przewodniczący, 400,00 zł – zastępca przewodniczącego, 350,00 zł – członek komisji...

 • Artykuł
 • Artykuł
 • Artykuł

  Serdecznie zapraszamy na pierwszy w tym roku koncert z cyklu „Jazz w Podziemiach Kamedulskich”. Wystąpią: Stan Breckenridge – fortepian, wokal, Teofil Lisiecki – kontrabas, Tomasz Grzegorski – saksofon, Krzysztof Dziedzic – perkusja. Termin: 25 lutego 2020 r. (wtorek). Godz. 19.00. Miejsce: Podziemia Kamedulskie, ul. Dewajtis 3. WSTĘP WOLNY!

 • Artykuł

  Feryjne zajęcia dla osób indywidualnych: MDK „Bielany”, ul. Cegłowska 39. Tel. 22 834 13 47, 10.02-21.02.2020 r. w godzinach 9:30-17:00 MDK im. „Marii Gwizdak”, ul. Andersena 4. tel. 22 835 93 47, 10.02-21.02.2020 r. w godzinach 9:30-17:00 Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej, ul. Szegedyńska 9a. tel. 22 834 52 59, 10.02-21.02.2020 r. w godzinach 9:30-17:00 Mediateka Start-Meta, ul. Szegedyńska 13a. tel. 22 291 44 71, 10.02-21.02.2020 r. w godzinach 9:30-18:30 CRS...

 • Artykuł

  Urząd m.st. Warszawy poszukuje kandydatów do odbycia praktyk absolwenckich w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany Liczba miejsc: 1 Termin odbywania praktyki: 01 kwietnia 2020 r. – 30 czerwca 2020 r. Informacja o warunkach pracy na stanowisku Miejsce odbywania praktyk: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Referat Bielański Integrator Przedsiębiorczych w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany Al. Zjednoczenia 25 w Warszawie...

 • Artykuł

  Drodzy Mieszkańcy, właśnie zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w VII edycji budżetu obywatelskiego. Ten etap pozytywnie przeszły 163 projekty, natomiast negatywnie zostały ocenione 4. Dwa ze względu na lokalizację zmieniły poziom z dzielnicowego na ogólnomiejski, a jeden projekt został wycofany przez autora. Wszystkie projekty, które uzyskały ocenę pozytywną na etapie formalnym trafiły do właściwych merytorycznie komórek, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość...

 • Artykuł

  W Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych chcemy współtworzyć społeczność lokalnych osób przedsiębiorczych z pasją i misją zmieniania dzielnicy, miasta i świata. Działamy na styku urzędu miasta, przedsiębiorców i mieszkańców. Integrujemy ludzi przedsiębiorczych na każdym etapie rozwoju, zatem niezależnie od tego czy szukasz inspiracji, wspólnika, czy masz dopiero wstępny pomysł na biznes lub masz już firmę i szukasz pomysłów na rozwój, skalowanie lub transformację swojego obecnego biznesu...

 • Artykuł

  Dzień 29 stycznia 2020 roku był wyjątkowym dniem w naszym przedszkolu. Mieliśmy ogromną przyjemność gościć w naszych skromnych progach Przedstawicieli Seniorów z Ośrodka Wsparcia dla Seniorów Nr 2 przy ul Wrzeciono 5A w Warszawie. Nasi wspaniali goście przyszli do nas na zaproszenie nauczycielki Pani Beaty Nowakowskiej z grupy III z przedstawieniem pt. „Jasełka”. Występ był wyjątkowy, aktorzy przebrani w cudowne, niepowtarzalne stroje dali z siebie wszystko. Zarówno śpiewy jak i...

 • Artykuł

  PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 5 lutego 2020 r. OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA: Młodzieżowego Domu Kultury „Bielany” w Warszawie, ul. Cegłowska 39, Przedszkola nr 49 „Pluszowy Miś” w Warszawie, ul. Skalbmierska 12, Przedszkola nr 181 „Wesołe Nutki” w Warszawie, ul. Ksawerego Pruszyńskiego 5, Przedszkola nr 334 im. „Jasia i Małgosi” w Warszawie, ul. Przy Agorze 12, Przedszkola nr 409 „Królestwo Maciusia I” w Warszawie, ul. L....

 • Artykuł

  Dzieci z najstarszej grupy Przedszkola 422 zostały zaproszone przez swoje nauczycielki do niecodziennej podróży w świat sztuki za sprawą autorskiego programu pt. „Zachęta do sztuki”. W ramach innowacji dzieci poznają sztukę, biorąc udział w wystawach i lekcjach muzealnych w takich miejscach jak: Muzeum Narodowe, Narodowa Galeria Sztuki „Zachęta”, poprzez spotkania z pasjonatami sztuki, np. malarką i autorką ikon panią Małgorzatą Popowską, oraz oczywiście niecodzienne warsztaty prowadzone...

 • Artykuł

  Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 16.45 Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29 (pokój 513 – V p.) Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Wprowadzenie zmian do sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 r. Zamknięcie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady...

 • Artykuł

  Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych ulic Czyżyka, Kosa, Rudzika i Ptasi Raj w dzielnicy Bielany m. st. Warszawy do urządzeń wodnych tj. do dwudziestu jeden zespołów retencyjno – rozsączających zlokalizowanych na działkach o nr ew. 56/2, 57/2, 60/2,...

 • Artykuł

  I N F O R M A C J A W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH na kadencję 2020 - 2023 do następujących sądów: Sąd Okręgowy w Warszawie – 35 ławników, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie – 9 ławników, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie – 4 ławników, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 4 ławników, Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie...

 • Artykuł

  Warszawa udziela dotacji na nowych, bardziej atrakcyjnych zasadach na likwidację kopciuchów, odnawialne źródła energii, podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu oraz na budowę urządzeń zatrzymujących wodę opadową i roztopową. Od 23 października 2019 r. ruszył nabór nowych wniosków! Zlikwiduj kopciucha Warszawiacy mogą otrzymać dotację na wymianę tzw. „kopciucha” na: instalację pompy...

 • Artykuł

  Kolędy nie tylko należą do naszej historii, lecz poniekąd tworzą naszą historię narodową i chrześcijańską. św. Jan Paweł II Pozostając w magicznym klimacie świąt Bożego Narodzenia, mając w pamięci obrazy, smaki i zapachy żywo kojarzące się z tym jedynym w swoim rodzaju okresem w roku, dla kultywowania wpisanej na stałe w szkolny kalendarz jednej z najpiękniejszych tradycji świątecznych, w dniu 17 stycznia 2020 roku, w Szkole Podstawowej nr 293 odbył się, „Wieczór kolęd i pastorałek z...

 • Artykuł

  Codzienne czytanie dziecku, poświęcanie mu czasu, nauczanie rozróżniania dobra od zła - to powinność wszystkich dorosłych. Dlatego też w Przedszkolu nr 308 „Krasnala Hałabały” już od wielu lat z pełnym zaangażowaniem włączamy się w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Nauczyciele, pracownicy przedszkola oraz rodzice wykorzystują każdą okazję, aby czytać dzieciom ciekawe pozycje literatury. Chcemy, aby głośne czytanie dziecku kształtowało na całe życie nawyk czytania książek i zdobywania...

 • Artykuł

  Recyklomat Mieszkańcy mogą do niego wrzucać plastikowe i szklane butelki po napojach oraz puszki. W zamian otrzymują ECO-punkty wymienne na nagrody – m.in. zniżki na kawę, bilety do kina, teatru, parku trampolin, prenumeratę czasopism, jak również kosmetyki naturalne. Pilotażowy projekt m.st. Warszawy, firmy Coca-Cola i Fundacji Nasza Ziemia zdobył serca warszawiaków. Teraz mieszkańcy mogą korzystać z dziesięciu maszyn:Do recyklomatów wrzuca się niezgniecione plastikowe i szklane butelki...