Wyniki wyszukiwania w serwisie Bielany

 • Artykuł

  Każdy naród posiada własne tradycje. Jedne są bardziej rozpowszechnione, inne mniej. Jedną z bardzo dobrze znanych i kultywowanych tradycji jest Wigilia Świętego Andrzeja, która przypada na noc z 29 na 30 listopada. W dawnych czasach, każdy, kto chciał poznać swoją przyszłość, mógł powróżyć sobie podczas tego magicznego wieczoru. Najbardziej wyczekiwały dziewczęta, które chciały dowiedzieć się, jak będzie wyglądała ich przyszłość, kiedy wyjdą za mąż. Przez kilka dni odkrywaliśmy wspólnie z...

 • Artykuł

  W dniu 13 grudnia w grupie „Biedronki” w Przedszkolu nr 308 „Krasnala Hałabały” odbyły się warsztaty świąteczne z udziałem Rodziców. Głównym celem było kształtowanie u dzieci emocjonalnego stosunku do tradycji świątecznych, zachęcanie do wypowiedzi słownych, śmiałego wyrażania własnych myśli, rozwijanie poczucia estetyki, rozwijanie samodzielności i aktywności twórczej. Dzieci wspólnie przy stole pełnym ozdób, świecidełek i wstążek z rodzicami wykonały drewniane choinki. Na zajęciach...

 • Artykuł

  Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka (Dz. U. z 2016 r. poz. 2066) oraz ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza zmiany do sposobu przyznawania i realizacji świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka, zamierzających osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że na dzień sporządzania pisma proces legislacyjny nad przepisami wykonawczymi nie został zakończony, kompletna informacja...

 • Artykuł

  Projekt badawczy JABŁKO został przeprowadzony od 10 – 22.X. 2016r. Projektem objęte zostały dzieci z grupy III (4-latki) z naszego przedszkola, a także rodzice i zaproszeni goście. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektu były nauczycielki pracujące w tej grupie Ewa Dąbrowska i Katarzyna Stojecka. Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zwiększenie spożycia owoców i zdrowe odżywianie oraz rozwijanie...

 • Artykuł

  Spacer w parku i karmienie ptaków? Tak, ale z głową! Dokarmiając skrzydlatych mieszkańców Warszawy, trzeba przestrzegać kilku zasad: ptaki dokarmiamy tylko podczas mrozów i śniegu, regularnie i aż do nastania odwilży; podajemy naturalny i świeży pokarm, np. łuskane ziarna słonecznika; pokarm wykładamy w czystych miejscach; chleb lub resztki ze stołu mogą ptakom zaszkodzić; wystawiamy świeżą wodę. Więcej o „ptasiej stołówce” przeczytacie na:...

 • Artykuł

  Jesień i zima to ciężki czas dla wszystkich zwierząt. Miasto stołeczne Warszawa apeluje do mieszkańców, aby w tym okresie czynnie włączyć się w pomoc zwierzętom, które stanowią stały element miejskiego ekosystemu. Bytowanie dzikich kotów w piwnicach budynków w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się myszy i szczurów. Miasto stołeczne Warszawa prosi zarządców budynków, administratorów nieruchomości i wszystkich warszawiaków o umożliwienie kotom całorocznego,...

 • Artykuł

  Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem” ruszyła w środę, 21 grudnia. Przed siedzibą główną Straży Miejskiej m.st. Warszawy, przy ul. Młynarskiej 43/45, a także przed I Oddziałem Terenowym Straży Miejskiej przy al. Solidarności 102, zostały ustawione przez leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie – przystrojone odblaskami drzewka. Każdy, kto chce świecić blaskiem, będzie mógł zdjąć odblask z choinek i być widoczny. Zakończenie akcji nastąpi z nadejściem Trzech Króli, czyli 6...

 • Artykuł

  Publiczny żłobek powstanie przy ul. Tołstoja 2 i zostanie wkomponowany w zieleń terenu przy Zespole Szkół nr 49. We wtorek, 28 grudnia, burmistrz Dzielnicy Bielany Tomasz Mencina i jego zastępca Artur Wołczacki podpisali umowę z wykonawcą – firmą „ZAB-BUD” reprezentowaną przez Andrzeja Zaboklickiego. Zakres prac obejmie m.in.: budowę budynku żłobka, naziemnych miejsc postojowych, wjazdów, uzbrojenie terenu oraz wykonanie nasadzenia zieleni po zakończonej budowie. - W nowym żłobku...

 • Artykuł

  W miesiącach wrzesień – listopad 2016 r. w Przedszkolu Nr 236 realizowana była innowacja pedagogiczna zatytułowana „Rowerem dookoła świata”. Działania innowacyjne opracowane przez nauczycielki Joannę Kózka i Małgorzatę Liedtke realizowane były w grupach dzieci 4 i 5-letnich oraz elementy - w pozostałych grupach wiekowych w ramach zajęć z języka angielskiego. Tematyka naszej działalności związana z rowerem, umożliwiła podjęcie szerokiego wachlarza różnorodnych treści: aktywność sportowa,...

 • Artykuł

  Projekt badawczy JABŁKO został przeprowadzony od 10-22 października 2016 r. Projektem objęte zostały dzieci z grupy III (4-latki) z naszego przedszkola, a także rodzice i zaproszeni goście. Osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie projektu były nauczycielki pracujące w tej grupie Ewa Dąbrowska i Katarzyna Stojecka. Głównym celem przedsięwzięcia było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zwiększenie spożycia owoców i zdrowe odżywianie oraz...