Aktualności środowiska

 • LUT
  15

  Usuwanie obumarłych drzew w Lesie Lindego

  Lasy Miejskie - Warszawa informują, że w środę 16 lutego w Lesie Lindego przystąpią do usuwania obumarłych drzew, złomów, wiatrołomów wyrwanych wskutek ostatnich wichur i porywistego wiatru, a stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się po ścieżkach.

 • LUT
  03

  Less waste na Bielanach, krok po kroku

  Bielany mówią „nie” marnotrawstwu. Mieszkańcy mogą dzielić się tym, czego mają w nadmiarze: jedzeniem, odzieżą, roślinami, produktami do domu, a nawet zniczami. Niezależnie od tego, czy oddajesz, czy przyjmujesz – możesz być z siebie dumny, bo w ten sposób działasz na rzecz innych i środowiska naturalnego!

 • STY
  17

  Brak środków na dotacje związane z instalacjami OZE

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dotacjami na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej (OZE), limit środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie m.st. Warszawy w 2022 r. został wyczerpany.

 • STY
  11

  Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów część I

  W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Bielany, Bemowo, Wola m.st. Warszawy oraz Gminy Stare Babice, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu (PUL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r., Planu Urządzenia Lasu (PUL) Dzielnica Wola oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (UPIJL) Dzielnica Wola, sporządzonego dla kompleksu Lasek na Kole na lata od 2016 do 2025 r., a także Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) sporządzonej dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r, do 2023 r., Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) Dzielnica Bemowo na lata od 2015 do 2024 r., sporządzonej dla obrębów ewidencyjnych 6-15-01 oraz 6-13-12, Lasy Miejskie — Warszawa informują, że w I kwartale 2022 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach: usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo (wg. ISL Bemowo 2014-2023 pododdziały: lax, lbx; PUL Bemowo 20142023 oddziały: 1, 2, 3), w części lasu położonej w Dzielnicy Bielany; usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo oraz wzdłuż dróg leśnych udostępnionych do ruchu rekreacyjnego (wg. PUL Bemowo 2014-2023 oddziały: 4, 5, 6, 7, 8, wg ISL sporządzonej dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r. pododdziały: 3ax, 3bx, 6axt 8ax, ISL Dzielnica Bemowo na lata od 2015 do 2024 r., sporządzonej dla obrębów ewidencyjnych 6-15-01 oraz 6-13-12,), na terenie Dzielnicy Bemowo; usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy oraz wzdłuż dróg leśnych udostępnionych do ruchu rekreacyjnego w Lasku na Kole (wg. PUL Dzielnica Wola 2016-2025 oddział: 1 oraz UPUL Dzielnica Wola 2016-2025 oddz. 2), położonego w Dzielnicy Wola; trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 18,64 ha (PUL Las Bemowo 20142023 pododdziały łoc, 10f, 13g, 16k, 161, 160, 16p, 19d, 191, 20a, 20b, 20c, 20d, 20f), na terenie gminy Stare Babice. W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne — trzebieży późnej, usuwanie drzew zagrażających wzdłuż granic kompleksu. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych. W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie.

 • STY
  12

  Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanów część II

  W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany na lata od 2018 r. do 2027 r. oraz Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2018 r. do 2027 r., Lasy Miejskie — Warszawa informują, że w I kwartale 2022 r. przeprowadzane będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach: trzebież późna na łącznej powierzchni 15,36 ha, w Lesie Młociny przy ul. Pułkowej (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 2f i 2d); trzebież późna na łącznej powierzchni 034 ha, w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański przy ul. Dewajtis (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 17a i 17b); trzebież późna na łącznej powierzchni 12,92 ha, w kompleksie leśnym ul. Insurekcji (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. Ij); trzebież późna na łącznej powierzchni 18,30 ha, w Lesie Wiśniewo przy ul. 15 Sierpnia, ul. Czołowej, ul. Szynowej (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 6b, 60 6f, 6h, 6i, 610 6j, 6g, 6a, Gd, 3x, 3z, 3bx); trzebież wczesna na łącznej powierzchni 2,17 ha, w Lesie Wiśniewo przy ul, 15 Sierpnia, ul. Czołowej, ul, Szynowej (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 61, 3y, 3ax, 301). W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zbieg pielęgnacyjne - trzebież wczesna i późna. Zabiegi te będą polegały głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w zbytnim przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną wytypowane w sposób indywidualny na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych. W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie.

 • STY
  05

  Zbiórka darów dla bezdomnych zwierząt

  Urząd Dzielnicy Bielany organizuje zbiórkę darów dla bezdomnych zwierząt z OTOZ ANIMALS Oddział w Warszawie.

 • LIS
  19

  Informacja w sprawie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów wszystkich form własności

  Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2021 r., poz. 1275) w lasach wszystkich form własności, na terenie całego kraju, rozpoczęto w bieżącym roku realizację w 5-letnim cyklu opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

 • PAŹ
  15

  Kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego

  11 października 2021 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 66. przypadku wścieklizny u zwierząt wolno żyjących na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. Ostatnie przypadki wścieklizny odnotowano w powiatach: garwolińskim i otwockim oraz na terenie dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy.

 • PAŹ
  07

  Komunikat w związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów

  W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Białołęka i Bielany m.st. Warszawy, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Bielany na lata od 2018 r. do 2027 r., Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2018 r. do 2027 r. oraz Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Dzielnicy Białołęka na lata od 2015 r. do 2024 r., Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w IV kwartale 2021 r. przeprowadzane będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach: rębnia IVd i cięcia porządkowe na łącznej powierzchni 4,84 ha, w kompleksie leśnym przy ul. Proletariatczyków (PUL Białołęka 2018-2027, wydz. 5i oraz UPUL Białołęka 2015-2024, wydz. 66a); trzebież późna na łącznej powierzchni 4,99 ha, w otulinie rezerwatu przyrody Las Bielański przy ul. Przy Agorze (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 14i, 14h, 14g); trzebież późna na łącznej powierzchni 2,49 ha, w rejonie ul. Wybrzeże Gdyńskie (PUL Bielany 2018-2027, wydz. 14t i 14b oraz UPUL Bielany 2018-2027 wydz. 14a). W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne – trzebieży późnej oraz rębni stopniowej IVd. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w zbytnim przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną wytypowane w sposób indywidualny na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych. Wykonanie cięć porządkowych służyło będzie odnowieniu zamierającego drzewostanu topolowego na obszarze wydzielenia 66a. Wykonanie rębni IVd w wydzieleniu 5i będzie polegało na przebudowie plantacji topoli balsamicznej. Do celów odnowieniowych wykorzystane zostaną istniejące luki i przerzedzenia w drzewostanie. Prace będą polegały na poszerzaniu istniejących luk w celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla późniejszych nasadzeń, usuwaniu zamierających drzew oraz wykonaniu zabiegów fitomelioracyjnych. Usuwane ponadto będą obce gatunki inwazyjne, tj. klon jesionolistny, dąb czerwony i czeremcha amerykańska. Na obszarze objętym rębnią IVd oraz cięciami porządkowymi, zaplanowano posadzenie w listopadzie 2021 roku 17 550 szt. sadzonek dębu, sosny, klonu, modrzewia, wiązu oraz gatunków biocenotycznych. W czasie realizacji cięć zostaną zachowane rodzime gatunki drzew i krzewów rokujących na dobry rozwój i wzrost. W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych zabiegów można uzyskać, od naszego pracownika, nadzorującego prace prowadzone w Dzielnicy Bielany i Białołęka m.st. Warszawy, Pana Macieja Wroniewskiego, nr tel.: (+48) 600 020 748.

 • PAŹ
  07

  Informacja w związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów

  W związku z planowaną realizacją zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanów położonych w Dzielnicy Bielany, Bemowo m.st. Warszawy oraz Gminy Stare Babice, na podstawie dokumentacji urządzeniowej, tj. Planu Urządzenia Lasu (PUL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r. oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu (ISL) sporządzonego dla Kompleksu Leśnego Las Bemowo na lata od 2014 r. do 2023 r., Lasy Miejskie – Warszawa informują, że w IV kwartale 2021 r. prowadzone będą prace związane z wycinką drzew w następujących lokalizacjach: usuwanie drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu wzdłuż granicy Lasu Bemowo (wg. ISL Bemowo 2014-2023 pododdziały: 1ax, 1bx; PUL Bemowo 2014-2023 pododdział: 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2g, 2h, 2i), w części lasu położonej w Dzielnicy Bielany; trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 9,06 ha (wg. PUL Bemowo 2014-2023 pododdział: 6a, 6b, 6c, 6d, 6f, 6g, 6j, 6n, 8m, 8n, 8p), na terenie Dzielnicy Bemowo, rębnia IIIa o łącznej powierzchni 0,60 ha (wg. PUL Las Bemowo 2014-2023 pododdział: 8f), na terenie Dzielnicy Bemowo; trzebież późna pozytywna o łącznej powierzchni 40,48 ha (PUL Las Bemowo 2014-2023 pododdziały 11a, 11i, 13f, 14a, 14b, 14c, 14g, 14h, 15b, 15i, 15j, 15k, 15n, 15o, 15j, 15t, 16a, 16b, 16d, 16f, 16g), na terenie gminy Stare Babice. W powyższych lokalizacjach zostaną przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne – usuwanie drzew zagrażających, wzdłuż granic kompleksu, trzebieży późnej oraz rębni IIIa. Zabieg trzebieży późnej będzie polegał głównie na wycięciu drzew rosnących w przegęszczeniu, zamierających, z widocznymi objawami chorobowymi, zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. korniki), z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi, gatunków niewłaściwych dla występującego w danym miejscu typu siedliskowego lasu oraz gatunków drzew obcych tj. robinia akacjowa, dąb czerwony, czeremcha amerykańska, klon jesionolistny. Przeprowadzenie trzebieży późnej, ma na celu poprawę warunków wzrostu drzew rosnących w dużym przegęszczeniu, poprzez rozluźnienie zwarcia koron. Zabiegi wspierają umożliwienie rozbudowy aparatu asymilacyjnego, rozrost koron, wzrost grubości pnia oraz poprawę stabilności drzew. Drzewa do wycięcia zostaną indywidualnie wytypowane na danych powierzchniach. W wyniku przeprowadzenia zabiegów nie powstaną powierzchnie wymagające nasadzeń, powstałe po wycięciu drzew przestrzenie zostaną zajęte przez drzewa sąsiadujące oraz podrosty drzew i krzewów leśnych. Wykonanie rębni IIIa służyło będzie odnowieniu zamierającego drzewostanu brzozowego na obszarze pododdziału 8f. Do celów odnowieniowych wykorzystane zostaną istniejące luki i przerzedzenia w drzewostanie. Prace będą polegały na poszerzaniu istniejących luk w celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla późniejszych nasadzeń, usuwaniu zamierających drzew oraz wykonaniu zabiegów fitomelioracyjnych. Na obszarze objętym rębnią IIIA, w 2022 roku zaplanowano posadzenie 6000 szt. sadzonek dębu szypułkowego. W trakcie wykonywania prac, mogą wystąpić czasowe ograniczenia wstępu na powierzchnie. Szczegółowe informacje na temat przedmiotowych zabiegów można uzyskać, od naszego pracownika, nadzorującego prace prowadzone w Dzielnicach Bielany (w części należącej do kompleksu leśnego Las Bemowo), Bemowo m.st. Warszawy, oraz gminie Stare Babice, Pana Piotra Prądzyńskiego, nr tel.: (+48) 608 347 297.

Wyświetlanie 11 - 20 z 30 rezultatów.