Aktualności spraw społecznych

 • PAŹ
  11

  Warsztaty – Rozwiązania zero waste dla Bielan cykl III

  Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zaprasza na III cykl dwudniowych warsztatów o tematyce: Zero/less waste organizowanych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w ramach zwycięskiego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2021 pn. Rozwiązania ZEROWASTE dla Bielan – jadłodzielnia, zniczodzielnia, bank czasu, program złota rączka dla seniora oraz warsztaty dla mieszkańców.

 • PAŹ
  01

  Seniorada

  W niedzielę 3 października od godziny 11:00 startuje międzypokoleniowy piknik rekreacyjny na osiedlu Wrzeciono

 • PAŹ
  01

  Program polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19

  Przychodnia NZOZ Rehmedicon (ul. Lisowska 23) jest realizatorem „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r. Podstawowe założenia programu: Finansowanie: Program jest finansowany ze środków województwa mazowieckiego – brak odpłatności ze strony uczestnika Programu Uczestnicy: osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 18 lat; osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu musi: mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego); udzielić świadomej zgody na udział w programie; złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta aktualnie ze świadczeń przewidzianych w programie, które finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowe kryterium medyczne i kliniczne, weryfikowane podczas kwalifikacji do programu: osoba aplikująca do programu przebyła COVID-19 – warunek potwierdzony testem genetycznym metodą RT-PCR lub potwierdzony zaświadczeniem od lekarza w którym jest określenie przebycia COVID-19 lub jest kod ICD 10 – U07.1 lub U09; u osoby aplikującej do programu występuje przedłużający się objaw COVID-19 – dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni lub zespół post COVID-19 – dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po COVID-19 i trwają dłużej niż 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów. Zakres programu: Komponent terapeutyczny: wizyta fizjoterapeutyczna wstępna, wizyty terapeutyczne – liczba wizyt uzależniona jest od stanu zdrowia pacjenta wizyta fizjoterapeutyczna końcowa Komponent edukacyjny w obszarach: Czym jest duszność i jak sobie z nią radzić samodzielnie? Czym jest zespół przewlekłego zmęczenia po infekcji wirusowej i jak sobie radzić z tym objawem? Jak planować aktywność fizyczną Ramy czasowe: Program zaplanowany jest do końca 2021 roku lub do wyczerpania środków zakontraktowanych w Programie.

 • WRZ
  15

  Dyżury Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy Dzielnicowy Zespół Bielany

  Szanowni Państwo, zapraszamy na dyżury Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy Dzielnicowego Zespołu Bielany oraz Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

 • MAJ
  01

  Złote Gody na Bielanach 2021!

  Pół wieku po ślubie minęło jak jeden dzień… Przeżycie 50 lat w małżeństwie warto uczcić podczas jesiennej uroczystości Jublieuszu Pięćdziesięciolecia Pożycia Małżeńskiego „Złote Gody” - pary małżeńskie, które pobrały się w 1971 roku i chciałyby uczestniczyć w uroczystości, proszę o zgłoszenie swojego jubileuszu w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bielany – mówi burmistrz Grzegorz Pietruczuk. Aby wziąć udział w "Złotych Godach", wystarczy: pobrać druk zgłoszenia (z załącznikiem RODO) - dostępny poniżej lub wziąć druk ze stojaka w holu przed wejściem do sali obsługi mieszkańców Urzedu Dzielnicy Bielany, ul. S. Żeromskiego 29. złożyć wypełniony i podpisany druk zgłoszenia wraz z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w okienku kancelaryjnym (Informacja) w sali obsługi mieszkańców Urzędu lub przysłać pocztą na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 września 2021 r. w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek w godz. 8.00-16.00). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, nr tel. 22 44 34 700 wew. 42 168 lub 42 171.

 • SIE
  02

  Wycieczki integracyjno – aktywizujące dla seniorów

  Rada i Zarząd Dzielnicy Bielany zapraszają seniorów mieszkańców Dzielnicy Bielany na wycieczki integracyjno – aktywizujące.

 • SIE
  02

  Budowa Centrum Wsparcia Seniora

  Prace na budowie Centrum Wsparcia Seniora posuwają się do przodu!

 • CZE
  28

  Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom

  Idea konkursu i przebieg akcji Głównym celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie miejsc otwartych na potrzeby seniorów działających na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Zgłoszeń do konkursu dokonują mieszkańcy Dzielnicy Bielany, powyżej 60 roku życia. Zgłaszający nominują miejsca, które powinny otrzymać certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom”. Certyfikat „Miejsce Przyjazne Bielańskim Seniorom” przyznawany będzie w następujących kategoriach: Uniwersytety Trzeciego Wieku Kulturalne Edukacyjne Sportowo-rekreacyjne, Turystyczne Ekologiczne Opiekuńcze Kluby Seniora Instytucje usługowe Placówki służby zdrowia Głosowanie trwa od 28 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. Ankietę należy złożyć: osobiście poprzez dostarczenie jej do specjalnie przygotowanych Urn znajdujących się w Klubach Seniora oraz w Urzędzie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa; za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres korespondencyjny (przesyłkę należy zaadresować na Radę Seniorów Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy). Ankietę wypełnia i składa senior - mieszkaniec Dzielnicy Bielany. Ankietę można pobrać bezpośrednio ze strony - załącznik. Więcej szczegółów dot. akcji znajdą Państwo w regulaminie dostępnym poniżej.

Wyświetlanie 11 - 18 z 18 rezultatów.