Bielany Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Informacje dla mieszkańców

 • CZE
  11

  Bielański Zespół Wsparcia

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od dnia 10 czerwca 2021 r. zgłoszenia do Bielańskiego Zespołu Wsparcia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

 • Nowe stawki za odpady

  Od kwietnia 2021 r. w Warszawie obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami – stawki uzależnione są od ilości zużytej wody.

 • KWI
  29

  Komunikat GIOŚ o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego dla benzoapirenu w pyle zawieszonym PM10

  26 kwietnia 2021 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że w części woj. mazowieckiego, w tym w Warszawie na terenie dzielnic Wawer, Wesoła, Ochota, Włochy, Wola, Mokotów i Ursus, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w pyle zawieszonym PM10. W związku z powyższym, od 26 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na wskazanym obszarze obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza dla poziomu 1 (kolor żółty) - ryzyko przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, tj.: ograniczenie rozpalania grilli i ognisk, zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) - nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii, zakaz używania dmuchaw do liści. Pełne informacje otrzymać można pod numerem telefonu 22 597 94 81 lub adresem mailowym: powietrze@mazovia.pl. Pełen tekst Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 • Nowe zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika

  Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), a także trwającymi pracami zmierzającymi do stworzenia Jednolitego Systemu Podatnika, z dniem 25.05.2018 r. wyłączony zostaje dostęp do portalu e-podatki dla mieszkańców dzielnicy Bielany. Wszelkie informacje dotyczące elektronicznej platformy ePUAP dostępne są pod linkiem: https://warszawa19115.pl/-/epuap-elektroniczna-platforma?redirect=%2Fhome Ponadto uprzejmie informujemy, iż naliczaniem i poborem opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłatą skarbową zajmuje się Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy, ul. Obozowa 57, tel. (+48) 22 443 09 00, (+48) 22 443 09 01 Zasady obsługi klienta w Centrum Obsługi Podatnika Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika po uprzednim umówieniu wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl lub mailowo rezerwacje.COP@um.warszawa.pl Korespondencję mogą Państwo przesyłać do Centrum Obsługi Podatnika drogą elektroniczną na adres mailowy sekretariat.cop@um.warszawa.pl lub przez E-PUAP Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl https://warszawa19115.pl Kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia dostępne są na stronie https://deklaracje2020.um.warszawa.pl Obsługa telefoniczna prowadzona jest pod numerem 19115. Centrum Obsługi Podatnika (COP), ul. Obozowa, 01-161 Warszawa tel. (+48) 22 443 09 00, (+48) 22 443 09 01 mail: sekretariat.cop@um.warszawa.pl

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

  [Data ostatniej aktualizacji: 12 kwietnia 2021 r.] Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów**. Mieszkańcy, bezpłatnie i bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności, w dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej. Informujemy, że od opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za lata 2019-2021 została udzielona bonifikata w wysokości 98% na podstawie uchwały nr XXVIII/835/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 marca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3888) oraz uchwały nr XLVI/1411/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 2591 Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 447 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 43% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy. Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości: zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta); po otrzymaniu informacji o wysokości należności, wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności; złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej; jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy). Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia: zaświadczenia wydawane są sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku; nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu, masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej; jeżeli nieruchomość jest już na liście przekształconych nieruchomości - poczekaj na dokument, nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste w 2020 r. Sprawdź, które nieruchomości zostały już przekształcone ** Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, Dz. U. poz. 1716. Lista budynków dla których zostało wydane co najmniej jedno zaświadczenie znajduje się w załączeniu. Więcej infoirmacji na stronie - https://warszawa19115.pl/przeksztalcenia